Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 4 december 2017

Teaterleder/ Kunstnerisk leder

Bora Bora, Aarhus

Bora Bora Aarhus – Dans og Visuelt Teater præsenterer dans og scenekunst fra ind- og udland, arrangerer lokale, nationale og internationale festivaler og er et produktionscenter for det lokale dansemiljø i Aarhus.

Bora Bora søger teater/kunstnerisk leder i et åremål på 4 år fra 1. august 2018. Stillingen har den øverste kunstneriske ledelse og sammen med bestyrelsen, det økonomiske ansvar for teatervirksomheden.

Den kunstneriske leder forventes at have stærk danse/scenekunstfaglig kompetence og højt vidensniveau om dans og visuelt teater såvel nationalt som internationalt. Der lægges vægt på evnen til at kombinere kvalitet, høje ambitioner på det kunstneriske felt med evnen til at nå ud til et bredt publikum. Endvidere vægtes ledelsesmæssige kompetencer i relation til at sikre et fortsat velfungerende team omkring Bora Bora. Yderligere informationer om Bora Bora kan findes på http://bora-bora.dk

Spørgsmål til stillingen og ansættelsesproceduren kan stilles til bestyrelsesformand Bente Steffensen på mail eller tlf: 23 72 98 34

Ansøgningsfrist: Mandag den 4. december 2017 Ansøgninger med bilag fremsendes til: bente.steffensen@erhvervaarhus.dk

Kort om Bora Bora

– Er beliggende centralt i Aarhus og råder over to scener, administrationslokaler samt café (udliciteret).

– Har i alt syv fastansatte medarbejdere plus timeansatte og frivillige.

– Modtager ca. 4,6 millioner årligt i driftsstøtte som lille storbyteater, og indgår fireårige aftaler med Aarhus Kommune (seneste aftale gælder fra 1. juli 2018 – 30. juni 2022).

Nationale netværk: Dansenet Aarhus, TIO, Turnénetværket og SceNet.

Internationale netværk: Aerowaves, IETM, Kedja, EDN og ISPA.

Managing Director/Artistic Director at Bora Bora

Bora Bora Aarhus – Dance & Visual Theater presents national and international contemporary dance and visual theatre, organises local, national and international festivals and is a production centre for the local artistic dance field in Aarhus.

Bora Bora is looking for an artistic director in a limited tenure of four years from August 1st, 2018 with possibility of extension. The artistic director has the full artistic responsibility and together with the board the economic responsibility for the organisation.

Thorough managerial competences in the field of contemporary dance and a deep insight into both Danish and international dance and visual theatre are prerequisites. We emphasize the ability to combine quality and high artistic ambitions with attracting a wide audience. Furthermore we attach great importance to leadership skills to ensure a continued well-functioning team around Bora Bora. Further information on Bora Bora can be found at www.bora-bora.dk

Questions about the position and the recruitment procedure can be directed to Chairman of the board Bente Steffensen tel. +45 23 72 98 34

Deadline for applications: Monday, December 4th, 2017.

Applications with appendices should be submitted to: bente.steffensen@erhvervaarhus.dk

About Bora Bora

– Located in central Aarhus with two stages, administrative offices as well as a subcontracted café.

– Seven permanent employees plus temporary workers and volunteers.

– Receives approx. 4,6 million DKK in annual operational funding as “lille storbyteater” (small metropolis theatre) as agreed in the four-year contract with Aarhus Municipality (latest agreement applies from July 1st, 2018 til June 30th, 2022).

National networks: Dansenet Aarhus, TIO, Turnénetværket and SceNet.

International networks: Aerowaves, Kedja, IETM, EDN and ISPA.

Annonce
Henter jobs...