Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 april 2018

Timelærere

Sjællands Kirkemusikskole

Sjællands Kirkemusikskole opslår et antal stillinger som timelærere i orgel, sang, klaver, hørelære, teori, musikforståelse /-formidling, orgelkundskab, gudstjenestepraksis, liturgi og salmekundskab til besættelse pr. 1.08.2018. Opslag sker under forudsætning af tilstrækkeligt timegrundlag.

Sjællands Kirkemusikskole uddanner

  • kirkesangere til og med Kirkemusiker med Sang (tidl.: Kirkesangereksamen)
  • organister til og med Kirkemusiker med orgel og korledelse (tidl.: Den Præliminære Orgelprøve)
  • korledere til og med Kirkemusiker med sang og korledelse (tidl.: Kirkekorledereksamen),

Sjællands Kirkemusikskole har derudover tilbud om efteruddannelse og eksamensfri undervisning samt en omfattende kursusvirksomhed.

Timelærerne tilknyttes fortrinsvis hovedafdelingen i Roskilde og i mindre omfang afdelingerne i Toreby på Lolland og i Rønne på Bornholm. Timelærere i orgel forventes primært at undervise i egen kirke.

Aflønning efter bestemmelser i ”Cirkulære om løn- og ansættelsesforhold for rektorer og lærere ved folkekirkens kirkemusikskoler af 20.december 1996” og den dertil knyttede ”Aftale om timetalsberegning m.v. for fastansatte lærere og om timelønsberegning for timelærere på kirkemusikskolerne af 10. december 1996.”

Spørgsmål kan rettes til rektor Ole Brinth, Sjællands Kirkemusikskole, JORB@KM.DK, telf. 29 10 34 18

Ansøgninger

Ansøgninger vedlagt relevante bilag fremsendes pr. post og skal være skolen i hænde senest d.22. april 2018 kl.12.00

Sjællands Kirkemusikskole
Allehelgensgade 8, 4000 Roskilde
Tlf.: +45 46 32 03 08
Mail: sjkms@km.dk

 

Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...