Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 april 2018

Timelærere

Syddansk Musikkonservatorium

Timelærere

På Syddansk Musikkonservatorium er der under forudsætning af et fornødent timetal et antal timelærerstillinger i nedenstående fag til besættelse fra studieåret 2018/19:

 • Rytmisk guitarpædagogik (Esbjerg)
 • Rytmisk sang (Esbjerg)
 • Rytmisk trompet (Odense)
 • Rytmisk trompetpædagogik (Odense)
 • Cellopædagogik (Odense)
 • Arrangement/direktion (Esbjerg)
 • Generalbas (Esbjerg)
 • Liturgik (Esbjerg)
 • Klassisk ensembleledelse for korledere (Odense)
 • Korledelse (Esbjerg)
 • Elektronisk musik og lydkunst (Esbjerg)
 • Folkemusikhistorie/analyse (Esbjerg)
 • Dansepraktik på folkemusikuddannelsen (Esbjerg)
 • Sammenspil på folkemusikuddannelsen (Esbjerg)
 • Klaver på folkemusikuddannelsen (Esbjerg)
 • Musikersundhed (Esbjerg)
 • Performancefag (Odense)

Stillingerne indebærer:

 • Undervisning og forberedelse heraf samt forberedelse og deltagelse ved egne studerendes eksamen

Syddansk Musikkonservatorium Syddansk Musikkonservatorium Info: Danish National Academy of Music Danish National Academy of Music Tlf. +45 6311 9900 Odeons Kvarter 1 Kirkegade 61 Mail info@sdmk.dk DK-5000 Odense C. DK-6700 Esbjerg Web www.sdmk.dk

Generelle kvalifikationer

Der vil blive foretaget en samlet vurdering af ansøgernes generelle kvalifikationer, hvor der lægges vægt på:

 • Kunstnerisk eller akademisk uddannelse fra en højere uddannelsesinstitution
 • Erfaring med undervisning på konservatorieniveau eller tilsvarende relevant erfaring på videregående uddannelsesniveau
 • Betydeligt kunstnerisk virke, hvor det er relevant

Der vil endvidere blive lagt vægt på viden om og indsigt i pædagogiske metoder og pensum/repertoire inden for fagområdet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning, sats 1. Lønnen pr. undervisningstime inkl. forberedelse udgør pr. 1/12 2017 kr. 600,12. Hertil kommer 12,5 % i feriepenge.

Generelt for alle stillinger:

Inden rektor træffer afgørelse om ansættelse, finder der en faglig bedømmelse sted af alle ansøgere.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne.

Ansøgning

Evt. henvendelse vedrørende stillingerne kan rettes til rektor Claus Skjold Larsen eller vicerektor Martin Gade på 6311 9900.

Ansøgning og relevant dokumentation (CV/eksamensbeviser) mailes til Syddansk Musikkonservatorium / Liselotte Olsen (llo@sdmk.dk) senest 13. april 2017 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning

 

Kilde: https://www.sdmk.dk/fileadmin/user_upload/Om_SMKS/Ledige_stillinger/Stillingsopslag_SDMK_timelaerere2018.pdf
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...