Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 8 august 2018

Timelærere i instrumentation

Deltid

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Timelærere i instrumentation (deltid)
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium søger engagerede timelærere på deltid i instrumentation på kompositionsuddannelsen og tilhørende fagområder fra studieåret 2018/19. Undervisningsåret starter primo september og indeholder 25 undervisningsuger. Stillingen opslås under forudsætning af det fornødne timegrundlag.

Om stillingen

Som timelærer vil du være med til at undervise en ny generation af talenter. Du vil varetage undervisning og indgå i et fagligt fællesskab med de øvrige lærere, faggruppeleder og uddannelsesleder inden for dit fagområde på konservatoriet. Vi forventer at du har en høj grad af ansvarsfølelse, fleksibilitet og tør tage ansvar for selvstændig undervisningsplanlægning inden for studieordningernes rammer. Konservatoriet er en uddannelsesinstitution med et internationalt studiemiljø, hvor det er naturligt, at alle undervisere udover at kunne undervise på dansk, også kan varetage undervisning på engelsk.

Stillingerne omfatter ugentlig undervisning og undervisningsforberedelse i løbet af studieåret samt deltagelse som censor og forberedelse ved egne studerendes eksamener i eksamensperioderne. Censorvirksomhed aflønnes adskilt. For yderligere information om indholdet af undervisningen henvises til studieordningerne, der findes på konservatoriets hjemmeside.

Kvalifikationer

Vi forventer du har:

 • Kunstnerisk, pædagogisk eller akademisk relevant uddannelse fra et konservatorium eller fra en anden højere videregående uddannelsesinstitution
 • Undervisningserfaring fra et konservatorium eller fra en anden højere videregående uddannelsesinstitution
 • Relevant kunstnerisk virke
 • Omfattende erfaring fra kunstnerisk praksis inden for det ansøgte område
 • Undervisningserfaring inden for det ansøgte område
 • Omfattende viden om og indsigt i metoder og pensum/repertoire inden for fagområdet

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsesprocedure

Der vedlægges ansøgning, cv samt evt. dokumentation for kvalifikationer i form af andet materiale.
Alle ansøgere gennemgår en kvalifikationsbedømmelse ud fra ovenstående kriterier.
Hvis du tidligere har fået foretaget kvalifikationsbedømmelse, bedes du også fremsende denne.

Et bedømmelsesudvalg nedsat af konservatoriets rektor udfører en samlet vurdering af ansøgernes generelle kvalifikationer. En godkendt kvalifikationsbedømmelse er en forudsætning for at kunne blive ansat. En godkendt kvalifikationsbedømmelse er dog ikke en garanti for ansættelse.

Efter bedømmelsen træffes afgørelse om eventuel ansættelse i forbindelse med den årlige fordeling af timer.

Det skal endvidere af ansøgningen fremgå, hvorvidt man i studieåret 2018/19 forventer fuldtidsansættelse andet sted eller modtager pension fra en stilling i staten.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest 8. august 2018 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved uddannelsesleder Jonas Bille Gamkjær ved henvendelse til jonas.bille@dkdm.dk den 6.-7. august 2018.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning, sats 1. Lønnen pr. undervisningstime (inkl. forberedelse) udgør kr. 600,12 (niveau 1.12.2017). Hertil kommer 12,5 % i feriepenge.

Frigørelsesattest udstedes efter anmodning.

Kontaktperson

 • Jonas Bille

Arbejdsgiver

 • DKDM
 • Rosenørns Allé 22
 • 1970 Frederiksberg C
 • Danmark

Ansøgning

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4850212
Annonce
Annonce

Hands-on PR med Facebook og Instagram

kursus
5 marKøbenhavn
19 marAarhus

Brug sociale medier effektivt i markedsføringen af din musik!

Læs mere
Henter jobs...