Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 april 2018

Trompetist

Den Kongelige Livgardes Musikkorps, KBH

Trompetist ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps

Er du professionel musiker og har du lyst til at spille i Danmarks største professionelle militære Musikkorps? Så er du måske vores kommende trompetist ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

Om os

Den Kongelige Livgardes Musikkorps er Danmarks største professionelle Musikkorps og det Musikkorps af sin art i verden, der kan skrive sin historie længst tilbage. Den Kongelige Livgarde blev oprettet i 1658 og Musikkorpset har derfor rod i gamle og stolte traditioner, ligesom spillestil og fremtræden er nedarvet fra generation til generation af musikere. Der lægges stor vægt på korrekt uniformering og personlig fremtræden.

Musikkorpset består af i alt 36 musikere samt 1 musikdirigent. Musikkorpset er et harmoniorkester fordelt med 14 træblæsere, 18 messingblæsere samt 4 janitsharer. Udover musikere, en stabstambour og en musikdirigent, har musikkorpset en orkesterchef, en sekretær, en nodearkivar/regissør samt en forsyner. Musikkorpset har hjemsted på Livgardens Kaserne i Gothersgade, København og øvelokale/koncertsted i Stærekassen ved Kgs. Nytorv. Nogle tjenester forrettes på Garderkasernen i Høvelte, på Kastellet og de Kongelige Slotte.

Om stillingen

De væsentligste opgaver i stillingen er i prioriteret rækkefølge: vigtige begivenheder i kongehuset, arrangementer for kongehuset, vigtige begivenheder for Forsvaret, øvrige arrangementer i Forsvaret og musicering ved civile arrangementer.

En af Musikkorpsets absolutte kerneopgaver er vagtparaderne ved de kongelige slotte og palæer, som normalt omfatter mere end 100 tjenester årligt. Paraderne er fysisk belastende, hvorfor det er et krav, at du er i en god fysisk grundform.

Som musiker vil du indgå som en integreret del af Musikkorpset. Du skal medvirke til at give gruppen stabilitet og tillige bidrage til Musikkorpsets musikalske udvikling qua dine musikalske kompetencer. Alle udadvendte tjenester forrettes i uniform.

Som del af trompetgruppen vil du indgå i den almindelige turnusordning mht. stemmefordeling og skift til f.eks. piccolo trompet og flygelhorn kan forekomme.

Om dig

Du er som udgangspunkt konservatorieuddannet eller har en anden professionel musikalsk baggrund. Du skal kunne spille trompet på et højt niveau.

Som person er du innovativ, fleksibel og har gode samarbejdsevner. Din faglighed og din empatiske tilgang gør, at du som kollega er god til at indgå i musiske og sociale sammenhænge på din arbejdsplads.

Udover dine personlige egenskaber vurderes din fremtræden og legemshøjde, idet du skal kunne honorere de fysiske krav, der stilles til en musiker, der på en naturlig måde skal indgå i Den Kongelige Livgardes ceremoniel, hvor højdekravet for øvrigt personel er 175 cm.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til organisationsaftale for musikere og dirigenter i Forsvaret.

ANSÆTTELSESPROCEDURE

Første del af ansættelsesproceduren foregår ved deltagelse i konkurrence, der påregnes afholdt mandag den 14. maj 2018 i Stærekassen, for et antal inviterede ansøgere. Der stilles akkompagnatør til rådighed på dagen.

Konkurrencen består af følgende opgaver:

  • 1 runde: Vassily Brandt: Koncertstykke nr. 2 i Es dur, opus 12 samt prima vista opgave / transponering
  • 2 runde: Joseph Haydn: Trompetkoncert, 1. sats fra start og frem til reprisen (takt 117) samt orkesteruddrag
  • 3 runde: Orkesteruddrag / spil med gruppen.

Orkesteruddrag vil blive tilsendt snarest efter ansøgningsfristens udløb. Konkurrencen finder sted uden skærm.

Egnede kandidater udvælges til at deltage i en efterfølgende ansættelsessamtale, der finder sted tirsdag den 15. maj 2018 om eftermiddagen på Livgardens Kaserne.

Varig ansættelse finder sted efter gennemført prøvetid, der varer et år.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurdering erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt

Yderligere oplysninger omkring Musikkorpset, tjenestens og konkurrencens indhold kan fås ved henvendelse til orkesterchef Eric O.S. Enstrøm på telefon 4165 3113 eller musikdirigent David M.A.P. Palmquist på telefon 2168 4558.

Praktiske spørgsmål i forbindelse med konkurrencen, bedes rettet til sekretær Ina G. Holst på telefon 2523 7969.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182, som træffes fra den 9. april 2018.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via dette link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for uddannelser samt oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse. Vær opmærksom på, at dokumenter bedes uploadet i pdf-format.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 24. april 2018. Stillingen ønskes besat med tiltrædelse den 23. juli 2018 eller snarest derefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

 

Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...