Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 december 2017

Udstillings­formidlere

Det Kgl. Bibliotek, KBH

Udstillingsformidlere til undervisning og omvisning på Det Kgl. Bibliotek

Er du vild med historie, litteratur og kultur, og kan du omsætte faglig viden til læring for børn og unge? Så er du måske vores nye kollega.

Det Kgl. Bibliotek har oprettet en undervisningsenhed, der tilbyder læringsforløb til grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Til at varetage forløbene søger Kulturafdelingen på Det Kgl. Bibliotek 4 studentermedhjælpere til ansættelse fra 1. februar 2018.

Kulturafdelingen 

Kulturafdelingen har ansvar for Det Kgl. Biblioteks kulturelle aktiviteter og formidling, herunder udstillinger, koncerter, foredrag, litteraturarrangementer og kulturnetværket Students Only! Afdelingen har desuden ansvaret for udlejning af lokaler til blandt andet møder og konferencer samt ansvar for driften af kulturklubben Diamantklubben og bog- og merchandisesalg i Den Sorte Diamant.

Dine opgaver 

  • Din primære arbejdsopgave bliver at formidle bibliotekets udstillinger til elever i 8.-10. klasse og på ungdomsuddannelser på en vedkommende måde, der inddrager og engagerer eleverne og bygger på dialog. Muligvis vil du også skulle arbejde med læring til en yngre målgruppe. Du vil få udførlige manualer med øvelser og faglig information, samt blive grundigt oplært.
  • Derudover vil du skulle formidle bibliotekets udstillinger til voksne grupper på mere traditionelle omvisninger.
  • Vi forventer, at du også vil deltage ved bibliotekets arrangementer for børn og familier, som bliver afviklet ca. 4 gange om året af 1-3 dages varighed, typisk i forbindelse med skoleferier.

Undervisning på Det Kgl. Bibliotek bygger på ekspertviden, gejst, dialog og en lang tradition for at indsamle, forske og formidle dansk historie og kultur. Vi håber, at du lige som os brænder for at begejstre børn og unge og pirre deres nysgerrighed, inspirere dem til refleksion og stimulere deres kritiske evner. Du kan læse mere om undervisning på Det Kgl. Bibliotek her: http://www.kb.dk/undervisning ;

Dine kvalifikationer 

Vi forventer, at du har:

  • lyst til at formidle fagligt stof til børn og unge, og mod på at sætte dig ind i forskellige undervisningsmetoder og museumspædagogik.
  • interesse for litteratur, kultur og historie. Måske studerer du historie, dansk, litteraturvidenskab eller moderne kultur og kulturformidling på universitetet, eller måske studerer du på lærerseminariet.
  • en fleksibel og løsningsorienteret tilgang til koordinering af vagter.

Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med formidling til børn og unge, men ikke en forudsætning.

Du skal i hele ansættelsesperioden være studerende på en videregående uddannelse, og det er en fordel, hvis du har mere end ét år tilbage på dit studie.

Praktiske informationer om undervisningsforløbene 

Du vil indgå i et team af studerende, der sammen har ansvar for at varetage forløbene. Du vil få en fast ugedag, hvor du er ansvarlig for den pågældende dags undervisningsforløb samt omvisninger for voksne grupper.

Eftersom undervisningsenheden på Det Kgl. Bibliotek er nystartet, er det endnu svært at vurdere skolernes efterspørgsel og dermed mængden af forløb, som du vil skulle varetage. Vi forventer, at der maksimalt vil være 1-2 forløb pr. medarbejder pr. uge svarende til en arbejdsbyrde på 3-6 timer pr. uge, da det forventes, at du skal anvende tid til forberedelse samt oprydning mv. i forbindelse med de enkelte forløb.

Løn 

Ansættelse og aflønning sker som studentermedhjælp i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT.

Ved gennemførelse af omvisninger vil du blive aflønnet efter Det Kgl. Biblioteks regulativ for omvisere.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og børneattest.

Ansøgning 

Hvis ovenstående lyder som et job for dig, bedes du fremsende CV med eksamensudskrift og ansøgning elektronisk ved at klikke på knappen ”Søg Stillingen” allernederst i stillingsopslaget på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside på http://www.kb.dk/da/kb/jobs/.

Du bedes vedhæfte din ansøg­ning samt dokumentation fra dit studiested, der viser at du er aktiv studerende. Ansøgningen skal være modtaget se­nest søndag d. 10. december 2017.

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, kan du kontakte Formidlingsproducent Lene Eklund-Jürgensen på leek@kb.dk eller på 91 32 47 40.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Arbejdsgiver

  • Det Kgl. Bibliotek
  • Søren Kierkegaards Plads 1
  • 1221 København K
  • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...