Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 september 2018

Underviser i musik­orientering og juniorleder-forløb

Hernings musiske talentklasser søges

Til Hernings musiske talentklasser søges en underviser i musikorientering og juniorleder-forløb.

Om de musiske talentklasser

Byrådet i Herning kommune skabte i 2013 mulighed for, at musiske unge kan dyrke deres talent på linje med Team Danmarks idrætstalentklasser. Eleverne går i 7.-9. klasse på Skolen på Sønderager sammen med ca. 180 idrætstalenter. Der er optagelsesprøve, og hver elev bliver fulgt både fagligt og socialt i det teamarbejde, som foregår. De musiske talentklasser har nu eksisteret i 4 år, og projektet drives af Den Jyske Sangskole i samarbejde med Herning Musikskole og teaterforeningen SPLYF. 3 gange om ugen får de morgenundervisning på enten Herning musikskole eller Den Jyske Sangskole i fagene Musikorientering (heraf en del af timerne til et juniorlederforløb), SSB og brugsklaver. Morgenundervisningen har til formål at understøtte talenternes grundmusikalske udvikling, at skærpe deres bevidsthed om egen læring samt at udfordre deres sanser og deres kendskab til forskelligartede kunstneriske udtryk. Som underviser i talentklassen, vil du blive en del af det aktive og kreative miljø i Nørregade 7, hvor undervisningen primært foregår.

Målet for talentklasserne er, at hver elev skal udvikle sit potentiale længst muligt.

Om jobbet

Eleverne skal have undervisning i musikorientering i 20 uger om året. Det ligger i år tirsdag morgen fra 8.00-9.30, og der er samlæsning af årgang 1, 2 og 3 – tilsammen 20 elever. Som et supplement til undervisningen, skal du endvidere arrangere forskellige ture ud af huset med eleverne, hvor de skal høre koncerter, overvære prøver, snakke med musikere og lign.

Undervisningen starter fra uge 43, men der forventes opstart med planlægning, mødedeltagelse hurtigst muligt.

Dertil kommer, at 2. og 3. årgang skal have et undervisningsforløb i juniorledelse i 10 uger, som ligger fast mandag morgen fra skolestart og indtil efterårsferien. Dette undervisningsforløb er dog afsluttet for i år, når du tiltræder stillingen.

Du bliver en del af et team omkring talentklassen, som indbefatter 2 undervisere i brugsklaver, en underviser i SSB, samt en projektleder. Dette team arbejder tæt sammen med elevens trivsel og faglige udvikling i fokus, samtidig med, at teamet hele tiden arbejder med egen faglig udvikling, undervisningsdifferentiering, motivation, m.m.. I forbindelse med din undervisning er du er med til at udvikle undervisningsplaner og eksemplarisk materiale. Dertil kommer deltagelse i lærermøder, elevkoncert og forskellige former for sparring i forbindelse med din undervisning – bl.a. et samarbejde med andre talentklasseundervisere.

Aktiviteterne ud over den ugentlige undervisning forventes at blive ca. 30 timer – fordelt på et skoleår.

Om faget musikorientering:

Eleverne skal have kendskab til teori og praksis inden for forskellige genrer, lære om Mind Set, øvning og øvestrategier samt den gode evalueringskultur, musikalsk samarbejde (nonverbalt) og koncertplanlægning.

Ture ud af huset, hvor elevernes kulturelle nysgerrighed pirres og deres eget kunstneriske udtryk sættes i en ny kontekst. Samt mødet med professionelle kunstnere.

Formål med juniorlederforløbet:

Med inspiration fra spejderbevægelsen og idrætslivet får eleverne undervisning i at lære fra sig. De øger deres bevidsthed om deres faglighed og de lærer at forholde sig til den kontekst de indgår i.

Som underviser forventer vi, at du:

 • Er eller kan blive blandt de bedste inden for ovenstående undervisningsområde
 • Er interesseret i at være en del af et team som arbejder med unge talenter i et kreativt miljø i Herning
 • Sparrer og deler din viden og erfaringer aktivt sammen med dine kollegaer
 • Deltager i møder og koncerter ud over den ugentlige undervisning
 • Har lyst til at udvikle dig fagligt
 • Har gå-på-mod og møder oplevelser og udfordringer positivt
 • Kan undervise tirsdag kl. 8.00-9.30 fra uge 43-48 2018 samt uge 2-21 2019

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mange muligheder for at arbejde i et af de mest aktive miljøer for udvikling og musikalsk talentpleje i Danmark
 • Mulighed for at sætte dit præg på projektet
 • Gode udviklingsmuligheder og gode kollegaer
 • En unik platform for at skabe banebrydende resultater inden for talentudvikling

Timer i skoleåret 2018-2019:

Undervisning i musikorientering 20 uger á 2 timer: 40 timer + forberedelse i alt 80 timer

Ture ud af huset i forbindelse med musikorientering: ca. 20 timer + forberedelse i alt 40 timer

Lærermøder, afholdelse af elevkoncert, fælles udviklingsdage og planlægning af årshjul, samt fælles arbejdsdag med andre talentklasser: 30 timer i alt i løbet af skoleåret

Da skoleåret er gået i gang, vil forløbet med juniorledelse være afsluttet, når du tiltræder stillingen, men fra skoleåret 2019/2020 vil stillingen desuden indeholde:

Undervisning i musikalsk juniorlederforløb 10 uger á 2 timer: 20 timer + forberedelse i alt 40 timer

Undervisningen i juniorledelse ligger mandag morgen fra skolestart og indtil efterårsferien.

Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Laura Flensted-Jensen , tlf. 3057 3041 eller på mail Laura@denjyskesangskole.dk

Er du interesseret?

Så mail din ansøgning kontor@denjyskesangskole.dk så vi har den senest mandag d. 24. september 2018 kl. 12.00

 

Annonce
Annonce

Joey Landreth

Masterclass
21 majVejle

Clinic med den canadiske sanger, sangskriver og guitarist

Læs mere
Henter jobs...