Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 januar 2017

Undervisnings- og udviklings­ansvarlig

Barselsvikariat

Skoletjenesten og Designmuseum Danmark

Undervisnings- og udviklingsansvarlig til Skoletjenesten og Designmuseum Danmark

Som barselsvikar for vores undervisnings- og udviklingsansvarlige vil du få ansvaret for den daglige drift af museets undervisningsafdeling samt det pædagogiske udviklingsarbejde og planlægning af undervisningsaktiviteter for dagtilbud, grundskolen, ungdomsuddannelser og læreruddannelser.

Dine primære opgaver vil være at sikre afdelingens drift og eksisterende undervisningstilbud. Det forventes derudover, at du udvikler enkelte, nye undervisningstilbud, der knytter sig til Designmuseets udstillinger. Ligesom det forventes, at du er vant til at arbejde med tydelige læringsmål der understøtter fælles mål og pædagogiske læreplaner.

Med ca. 7.000 elever årligt oplever vi stor efterspørgsel på vores undervisningstilbud og profil. Siden indførelsen af folkeskolens nye fag, Håndværk og Design, har vi oplevet en særlig interesse fra grundskolens mellemtrin, og fagets indhold og potentialer er noget, vi arbejder særligt aktivt med disse år. Du skal som barselsvikar videreføre dette arbejde i både den daglige undervisningspraksis, men også i det større udviklingsarbejde med bl.a. lærerkurser og partnerskaber med lokale skoler.

Undervisningen i Skoletjenesten og på Designmuseet beror på et konstruktivistisk læringssyn, og brugerinddragelse, dialog, hands-on aktiviteter og praktisk værkstedsarbejde vægtes højt.

Som undervisnings- og udviklingsansvarlig varetager du:

  • den daglige drift og koordinering af aktiviteter i undervisningsafdelingen
  • daglig ledelse af undervisningsafdelingens studentermedarbejdere/undervisere
  • pædagogisk udviklingsarbejde, videnproduktion og videndeling
  • overordnet planlægningsarbejde vedr. undervisning, herunder vagtplanlægning, tilrettelæggelse af månedlige møder samt ansvar for drift af afdelingens bookingsystem
  • udvikling, produktion og kvalitetssikring af undervisningsforløb og -materialer
  • implementering af og oplæring i nye undervisningsforløb
  • rekruttering, vejledning og løbende supervision af museets undervisere
  • tilrettelæggelse og gennemførelse af lærerkurser
  • markedsføring af undervisningsaktiviteter i tæt samarbejde med museets kommunikationsafdeling.

Du vil indgå i Skoletjenestens studiegrupper samt i Skoletjenestens netværk af undervisnings- og udviklingsansvarlige på tværs af kulturinstitutioner som f.eks. Statens Museum for Kunst, Zoologisk Have, Sagnlandet, Thorvaldsens Museum og Nationalmuseet.

Vi søger en medarbejder, der har:

erfaring fra lignende stilling, herunder erfaring med daglig ledelse af medarbejdere
erfaring med planlægning, gennemførelse og koordinering af pædagogisk udviklingsarbejde
undervisningserfaring, herunder erfaring fra undervisning i museumsregi
viden om og interesse for udvikling på uddannelsesområdet – herunder den nye folkeskolereform, arbejdet med den åbne skole samt faget Håndværk og Design
erfaring med formidling, både på skrift og i mundtlig form
erfaring med at skabe netværk og er selvstændig og initiativrig
stærke projektledelseskompetencer
stærke it-kompetencer
relevant faglig baggrund inden for design, pædagogik, kunst og kultur
evnen til at indgå i et team, hvor videndeling, kollegial sparring og samarbejde vægtes højt.

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat den 1. marts 2017 eller snarest derefter.
Der er tale om en fuldtidsstilling (37 timer om ugen) med ansættelse i Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen / Skoletjenesten.
Arbejdsstedet er Designmuseum Danmark, Bredgade i København K.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.
Skoletjenesten Designmuseum Danmark er organisatorisk placeret i Designmuseets kommunikations- og undervisningsafdeling.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Skoletjenestens leder Poul Vestergaard på 3366 7351.
Kommunikationschef Designmuseum Danmark, Nikolina Olsen-Rule på 3144 3961.
Undervisnings- og udviklingsansvarlig Laura Dolberg Elkjær på 2212 3262.

Se endvidere: www.skoletjenesten.dk og www.designmuseum.dk.

ansøgning

Send din ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 19. januar 2017.
Det er planen, at samtaler gennemføres den 26. januar 2017 hos Skoletjenesten i Gyldenløvesgade.

Skoletjenesten

Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns kommune, Frederiksberg kommune, kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder. Yderligere oplysninger: www.skoletjenesten.dk.

Designmuseum Danmark er et selvejende, statsanerkendt kunstmuseum med landsdækkende ansvar for design, kunsthåndværk, kunstindustri og industriel formgivning med hovedvægten på den danske udvikling i et internationalt perspektiv. Museet indsamler, udforsker og formidler formgivningens historie og aktuelle stade på tværs af materialer, teknikker og perioder med fokus på det fremragende og nyskabende.
Designmuseum Danmarks mål er at være et åbent, dynamisk og inkluderende museum og en moderne kulturinstitution, der imødekommer det 21. århundredes brugerbehov. Museet er i rivende udvikling og har fordoblet sit besøgstal over de sidste tre år.
Yderligere oplysninger: www.designmuseum.dk.

Søg stillingen

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Fotoredigering i GIMP

kursus

Lær at redigere billeder til dit pressemateriale

Læs mere
Henter jobs...