Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 august 2018

Videnskabsfolk til kunstuddannelse

Færøernes universitet

Videnskabsfolk til kunstuddannelse på Færøernes universitet

Har du de rigtige kompetencer og brænder du for at arbejde med musik, litteratur og kunst i bredeste betydning? Har du interesse for spørgsmål om kunstnerisk skabelse, oplevelse og erkendelse? Er du i stand til selvstændigt at tilrettelægge dine arbejdsopgaver, prioritere dem og gå i front, for at få dem løst?

Vi leder efter et videnskabsfolk/(forsker) til at stå for den nye 2-årige uddannelse i kunstnerisk arbejde på universitetet på Færøerne, Fróðskaparsetur Føroya. Ansættelsen er med start den 1. september 2018 eller efter aftale.

Arbejdsområde

Stillingen omfatter forskning og undervisning samt administration. Uddannelsen er ny, og forskerens opgave vil i første omgang være at planlægge og organisere uddannelsen med udgangspunkt i de planer, som er blevet lagt under forberedelsesarbejdet på universitetet.

Uddannelsen er forskningsbaseret og sigter mod selvstændigt kunstnerisk arbejde indenfor kunstretninger samt på tværs af grænser mellem kunstretninger. Der lægges ud med to linjer, litteratur og musik. Det er hensigten med tiden at tilføje flere linjer.

Forskeren skal sammen med dekanen på den færøske sprogafdeling iværksætte og udvikle uddannelsen. Derudover skal der regelmæssigt organiseres evalueringer af alle dele af uddannelsen samt af uddannelsen som helhed. En opgave vil være at sikre, at uddannelsen følger de regler, som er gældende for uddannelser på Fróðskaparsetur Føroya, følger bestemmelserne i Bologna-principperne samt de Europæiske retningslinjer for kvalitetssikring (ESG).

Kompetencer

Stillingen er en adjunkt- eller lektorstilling. Der bliver lagt stor vægt på at vedkommende, som bliver ansat, har evnerne til at tænke i nye baner, til at inspirere og vise vej. For at blive ansat kræves ph.d.-uddannelse eller tilsvarende forskningskompetencer indenfor det gældende område.
Ansøgere, som har et klart formuleret ph.d.-projekt, kan også ansøge. Adjunktstillingen er en 4-årig uddannelsesstilling. Lektorstillingen er en fast forskerstilling.
Undervisningssproget er færøsk.

Ansøgningen

Ansøgningen skal være på engelsk. Kopi af eksamensbeviser, oversigt over uddannelsesforløb og arbejdserfaringer skal sendes med ansøgningen. Ansøgeren skal beskrive sine forskningsinteresser, og hvorledes de har til hensigt at udvikle uddannelsen.

Derudover skal en oversigt over videnskabelig og/eller kunstneriske præstationer medfølge, og eksempler på præstationerne skal vedlægges ansøgningen.

Undervisningserfaringer dokumenteres med oversigt over udført undervisning sammen med anbefalinger og evalueringer, såfremt de er til rådighed.

Ansøgning med bilag skal fremsendes digitalt.

Ansættelsesvilkår

Stillingen bliver besat i samarbejde med reglementet for stillinger ved Fróðskaparsetur Føroya. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til kontrakt mellem landsstyret og pårørende fagforening.

Universitetet forbeholder sig ret til at ansætte en adjunk fremfor en lektor, såfremt adjunktens kompetencer ud fra en helhedsvurdering passer bedre til indholdet og planen med den beskrevne stilling.

Frist

Ansøgningsfristen er 15.08.2017
Ansøgninger skal sendes til umsokn@setur.fo
Nærmere oplysninger kan fås hos Bergur Djurhuus Hansen, dekan på den færøske sprogafdeling, bergurdh@setur.fo. Oplysninger um Fróðskaparsetur Føroyar kan findes på www.setur.fo

http://starv.fo/Heim/Starv/7047

Kilde: https://www.facebook.com/groups/692421697503655/permalink/1842324889179991/
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...