Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 april 2018

Visionær kommunikations­medarbejder

16 t/uge

Frederiksberg Sogn

Kommunikationsmedabejder søges til Frederiksberg Sogn.

Visionær kommunikationsmedarbejder søges til Frederiksberg Sogn

En stilling som kommunikationsmedarbejder i Frederiksberg sogn, ansættelse sker ved Frederiksberg sogns menighedsråd, Pile Allè 3,2000 Frederiksberg, er ledig pr. 1.juni 2018.

Stillingen er på 16 timer pr. uge.

Frederiksberg Sogn ønsker at skabe synlighed og viden om folkekirken og de aktiviteter der foregår i Sognets 2 kirker.

Vi søger en engageret, kreativ og dynamisk kommunikationsmedarbejder, der kan styrke kirkernes position og profil.

Du bliver en del af et fællesskab, der prioriterer nye kirkelige aktiviteter og kommunikationsformer, og du får et nært samarbejde med engagerede præster, frivillige, kolleger og menighedsråd.

Arbejdsopgaverne spænder bredt, og vil bl.a. være:

 • Løbende opdatering af vores hjemmeside, www.frederiksbergsogn.dk
 • Ugentlig eksport til sogn.dk
 • Indsamling og udfærdigelse af input til månedlig kirkeavis med korrektur
 • Varetagelse af billedbehandling til brug for hjemmeside og prædikantliste
 • Produktion af foldere og plakater i forbindelse med større arrangementer
 • Udfærdigelse af digital udsendelse og print af månedligt nyhedsbrev generelt
 • Korrespondance/kommunikation med præster/ansatte i sognet i relation til ovenstående
 • Kontakt til presse og lokal TV.
 • Fotografering og fotoredigering.
 • Videoproduktion.

Vi forventer at:

 • Du har en relevant kommunikationsfaglig uddannelse.
 • Du må gerne være nyuddannet eller have nogle års erfaring fra lignende arbejde.
 • Du er fortrolig med Office pakken
 • Indesign
 • Hjemmesideredigering
 • Fotografering og billedredigering

Vi lægger vægt på at:

 • Du er god til at gå i dialog og indgå i et kreativt samspil med forskellige personalegrupper og frivillige.
 • Du kan arbejde selvstændigt og have god gennemslagskraft til at føre indsatser ud i livet.
 • Du er udadvendt og har stærke samarbejdsevner.
 • Du kan arbejde i en politisk ledet organisation.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –

Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er i udgangspunktet en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales for en fundtidsstilling indenfor intervallet 263.394,49 kr. – 325.777,81 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 32.894,56 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 160.000 kr. årligt ved ansættelse på 16 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig koordinator Jette Topsøe-Jensen på tlf. 33265741/20741074 til hvem ansøgningen sendes på mail: 9181fortrolig@sogn.dk senest torsdag d.23.4.2018 kl.12.00. Samtalerne vil foregå torsdag d.25.4.2018.

Kontaktpersoner

Daglig koordinator Jette Topsøe-Jensen
33213937
jwtj@km.dk

Arbejdsgiver

Frederiksberg Sogn
Pile Alle 3 1
2000 Frederiksberg

(Arbejdspladsen ligger i Frederiksberg kommune)

Ansøgning

søg via e-mail: 9181fortrolig@sogn.dk
eller søg skriftligt

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

PROPELLERHEADS REASON

kursus

 – kom godt i gang

Læs mere
Henter jobs...