Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 april 2020

1. solo fløjte

KAPELKONKURRENCE

DET KONGELIGE TEATER OG KAPEL, Kbh.

CHEFDIRIGENT ALEXANDER VEDERNIKOV

KAPELKONKURRENCE

1. solo fløjte

Mandag den 4. og tirsdag d. 5. maj 2020 vil der blive afholdt konkurrence om en ledig stilling som 1. Solo fløjtenist i Det Kongelige Kapel.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

Konkurrenceopgaverne er:

· W. A. Mozart, Concerto i G-dur for fløjte og orkester, K. 313/285c 1. og 2. sats (ingen kadenzer) Eller:

· W. A. Mozart, Concerto in D-dur for fløjte og orkester, K. 314/285d 1. og 2. sats (ingen kadenzer) ————————————–

· S. Prokofiev, Flute Sonata No. 2 i D-dur, Op. 94 1. og 3. sats

——————————

● C. Nielsen, Wind Quintet, Op. 43 1. sats (Spilles med medlemmer af orkestret)

—————————–

● Orkesteruddrag

.

Alle orkesteruddrag og kammermusik vil snarest muligt kunne downloades på: https://kglteater.dk/kapelkonkurrence

Antal runder og eventuel præaudition runde d. 4. maj vil blive meddelt efter d. 17.04.2020

Ansættelse finder sted i henhold til Fællesoverenskomst for Det Kongelige Teater omfattende kunstnerisk personale og Protokollat til fællesoverenskomst for kapel-musikere mellem Det Kongelige Teater og CO 10 samt lokalaftaler indgået mellem Det Kongelige Teater og Dansk Musikerforbund.

Det Kongelige Teater forbeholder sig ret til at afholde prøvespillet for et antal ind-kaldte ansøgere.

Det første år er prøvetid med én måneds gensidigt opsigelsesvarsel.

Det Kongelige Teater ønsker at fremme etnisk ligestilling og opfordrer derfor både personer med dansk baggrund og personer med indvandrer- eller flygtningebag-grund til at søge stillingen.

Det er en forudsætning, at ansøgere uden for EU-landene ved ansættelsestidspunk-tet selv har sikret sig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

Online ansøgningsskema på:

https://kglteater.dk/om-os/job-og-uddannelse/ledige-stillinger/

Online ansøgningsskema med oplysninger om tidligere ansættelse m.m. skal være modtaget på teatret senest fredag den 17.04.2020 kl. 12.00

Eventuelle nærmere oplysninger: Kapeladministrator Jens Juul: jeju@kglteater.dk

Annonce
Annonce

Fundraising 1

kursus
12 marAarhus

Projektudvikling og budgetlægning

Læs mere
Henter jobs...