Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 maj 2019

1.solocellist

Det kongelige Teater og Kapel, København

Chefdirigent: Alexander Vedernikov

 

K A P E L K O N K U R R E N C E

  • solocellist

Mandag d. 27. maj og tirsdag d. 28. maj 2019 vil der blive afholdt konkurrence om en ledig stillinger som 1. solocellist i Det Kongelige Kapel.

Stillingen ønskes besat pr. 22. august 2019 eller efter aftale.

For en potentiel kandidat vil der blive stillet et mesterinstrument til rådighed.

Konkurrenceopgaverne er:

  • 1 Runde:

Joseph Haydn: Cellokoncert i D-Dur, 1. sats (med kadence)   eller: Joseph Haydn: Cellokoncert I C-dur, 1. sats (med kadence)

  • 2 Runde:

Antonin Dvorak: Cellokoncert h-mol op. 104, 1.  eller: Robert  Schumann: Cellokoncert i a-mol op. 129, 1. sats

  • 3 Runde:

Orkesteruddrag og ensemblespil.

Alle orkesteruddrag kan ca. 2 uger før konkurrencens afholdelse downloades på:

https://kglteater.dk/kapelkonkurrence.

Ansættelse finder sted i henhold til Fællesoverenskomst for Det Kongelige Teater omfattende kunstnerisk personale og Protokollat til fællesoverenskomst for kapelmu­sikere mellem Det Kongelige Teater og CO 10 samt lokalaftaler indgået mellem Det Kongelige Teater og Dansk Musikerforbund.

Det Kongelige Teater forbeholder sig ret til at afholde prøvespillet for et antal indkaldte ansøgere.

Det første år er prøvetid med én måneds gensidigt opsigelsesvarsel.

Det Kongelige Teater ønsker at fremme etnisk ligestilling og opfordrer derfor både personer med dansk baggrund og personer med indvandrer- eller flygtningebaggrund til at søge stillingen.

Det er en forudsætning, at ansøgere uden for EU-landene ved ansættelsestidspunktet selv har sikret sig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

Online ansøgningsskema på https://kglteater.dk/kapelkonkurrence

Online ansøgningsskema med oplysninger om tidligere ansættelse m.m. skal være modtaget på teatret senest fredag den 10.05.2019 kl. 12.00

Eventuelle nærmere oplysninger: Kapeladministrator Jens Juul: jeju@kglteater.dk

 

 

Kilde: https://kglteater.dk/kapelkonkurrence
Annonce
Annonce

Fundraising 1

kursus
1 janAarhus, København

Projektudvikling og budgetlægning

Læs mere
Henter jobs...