Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 december 2019

1. solospiller i 2. violingruppen

ODENSE SYMFONIORKESTER

ODENSE SYMFONIORKESTER

Musikchef: Finn Schumacker

En stilling som 1. solospiller i 2. violingruppen

Med tiltrædelse snarest muligt

Konkurrence afholdes MANdag den 13. januar 2020 i Odense Koncerthus

 

  • runde: og 2. sats med kadencer fra en af følgende koncerter: W. A. Mozart: Koncert for violin nr. 3 i G-dur (KV. 216), nr. 4 i D-dur (KV. 218) eller nr. 5 i A-dur (KV. 219).

J.S. Bach: Presto fra violinsonate nr. 1 (BWV 1001) Uddrag fra orkesterlitteraturen.

 

  • runde: sats med kadence fra en af følgende koncerter: Beethoven, Brahms, Sibelius, Tjajkovskij eller Nielsen Uddrag fra orkesterlitteraturen.

 

  • runde: stemmen til 1. sats af L.v. Beethoven: Strygekvartet i F-dur, op. 59 “Razumovsky”

– Spilles sammen med musikere fra Odense Symfoniorkester Uddrag fra orkesterlitteraturen.

 

  • runde spilles bag skærm.

 

Efter 3. runde vil kvalificerede ansøgere blive bedt om at deltage i en kort samtale med dommerjuryen.

 

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere. De inviterede får besked umiddelbart efter deadline den 18. december 2019.

 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.

 

Odense Symfoniorkester stiller en violin af mærket Vuillaume til rådighed for 1. solospilleren i 2. violingruppen.

 

Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land.

 

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen. Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding senest onsdag den 18. december 2019 kl. 12.00

 

Tilmelding kan kun foretages ONLINE via følgende link: http://odensesymfoni.dk/om-os/jobs/

Alle eksempler fra orkesterlitteraturen samt ensemblespil kan downloades som PDF på odensesymfoni.dk fra torsdag den 19. december 2019 kl. 12.00.

 

Al kommunikation/information vil ske via e-mail.

For yderligere information rettes henvendelse til musikchef Finn Schumacker på finns@odense.dk

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

 

Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt

85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

Kilde: Musikeren.dk
Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...