Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 juni 2018

Organist

Emmauskirken, Frederiksberg

Organist ved Emmauskirken

Brænder du for at spille musik for både børn, unge og ældre, så har vi et skønt job til dig som organist ved Emmauskirken på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.

Emmauskirken har både et Frobenius orgel og et Yamaha flygel.

Som organist hos os vil du få over 400 kolleger og komme til at spille ved både sansegudstjenester for personer med demens og ved arrangementer for børn fra vores børneinstitutioner – ud over højmesser og kirkelige handlinger. Stillingen er 19 t./uge.

Opgaver

Som organist vil dine opgaver bl.a. være at spille til:

  • Højmesser (3 søndage om måneden)
  • Musikandagt på hospice
  • Morgensamling for vores uddannelsescenter
  • Sansegudstjenester for personer med demens
  • Du skal desuden stå for opstart af korsang ved kirken

Forventninger

Diakonissestiftelsen er et sted, der lægger stor vægt på tværfaglighed, og vi forventer derfor, at du kan samarbejde med mange forskellige faggrupper, fx på vores hospice, plejehjem og uddannelsescenter. Du skal holde af at spille både ved den traditionelle højmesse og ved arrangementer uden for kirken, hvor musikken kan være med til at skabe fællesskab og livsglæde for mange. Ud over orglet er der et flygel i kirken, som vi somme tider også bruger til salmer ved højmessen.

Vi vil gerne starte korsang op ved kirken. Rammerne er stadig meget vide for, hvordan det skal gribes an. Der er altså gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på denne opgave, så længe det skaber fællesskab og kommer andre til glæde.

Emmauskirken er en privat folkekirke på Diakonissestiftelsen, der drives for egne midler. Der er to præster ansat ved kirken og én ved hospice. Emmauskirken er omdrejningspunkt for mange aktiviteter på Diakonissestiftelsen, som bl.a. omfatter børneinstitutioner, uddannelsescenter, plejehjem og seniorboliger. Vi er stolte af vores mange frivillige, som også præger arbejdet ved kirken: Fx er kirkesangere, kirketjener og kordegn ved højmessen alle frivillige.

Orglet er et Frobenius med 20 stemmer, bygget i 1970. I kirken er der ligeledes et Yamaha flygel.

Det praktiske

Aflønning vil ske ifølge gældende overenskomst med den relevante faglige organisation.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Hør nærmere om stillingen hos præst Jan Nilsson, leder af Kirke og diakoni på Diakonissestiftelsen, tlf. 20 62 45 03.

Ansøgningsfrist: 15. juni 2018 kl. 12:00.

Tiltrædelse: 1. september 2018

Samtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 25 og 26.

Ansøgning stiles til Emmauskirken og sendes pr. mail til præst Jan Nilsson jnni@diakonissen.dk.

Om Diakonissestiftelsen:

På Diakonissestiftelsen handler det om mennesker – det har det gjort i over 150 år. Vi er en moderne organisation med et folkekirkeligt grundlag, og vores vision er at skabe livskvalitet ved at styrke det enkelte menneske.

Vi er en almennyttig, selvejende organisation og som sådan et privat alternativ til det offentlige og et non-profit alternativ til det private. Vi er et attraktivt tilbud for både brugerne og de aktører, som vi samarbejder med. Vi er fremtidens velfærdsleverandør inden for omsorg, pleje og rehabilitering af høj faglig kvalitet i form af hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare, hospice, udgående hospiceteam og mere til. Vi giver børn et sundt selvværd og uddanner fremtidens sundhedspersonale og kirke- og kulturmedarbejdere, der både udvikler stærke faglige kompetencer og medmenneskelige værdisæt. Medmenneskelighed spreder sig også i vores kirke, omfattende frivillighed og sociale arbejde. Vi ser altid mennesket.

Du kan læse mere om Diakonissestiftelsen, vores aktiviteter, bygninger og alle de mennesker, der dagligt færdes hos os på www.diakonissestiftelsen.dk

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...