Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 3 september 2018

Fagottist med pligt til kontrafagot

ODENSE SYMFONIORKESTER

ODENSE SYMFONIORKESTER  Musikchef: Finn Schumacker   En stilling som fagottist med pligt til kontrafagot

Med tiltrædelse ultimo november 2018 eller snarest muligt derefter

Konkurrence afholdes mandag den 24. september 2018 i Odense Koncerthus

1. Runde:       W.A. Mozart: Fagotkoncert KV 191 (186 e), 1. sats (uden kadence) samt orkesteruddrag

2. Runde:        Camille Saint-Säens: Sonate for fagot og klaver opus 168, 3. sats takt 1-48 samt orkesteruddrag

3. Runde:        Orkesteruddrag 

1 og 2. runde spilles bag skærm.

 

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere.  De inviterede får besked umiddelbart efter deadline mandag den 3. september 2018.   Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.    Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land.   Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen.    Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding inden mandag den 3. september 2018 kl. 12.00  
Tilmelding kan kun foretages ONLINE via følgende link: http://odensesymfoni.dk/om-os/jobs/  
Eksempler fra orkesterlitteraturen til alle 3 runder og rækkefølge kan downloades som PDF på http://odensesymfoni.dk/om-os/jobs/

Al kommunikation/information vil ske via e-mail. For yderligere information rettes henvendelse til orkesterchef Peter Andersen på pande@odense.dk

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...