Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 26 oktober 2018

1. solo­oboist

Kapelkonkurrence

Det Kongelige Teater og Kapel, København

Chefdirigent: Alexander Vedernikov

K A P E L K O N K U R R E N C E

1. solooboist

Mandag d. 12 november og tirsdag d. 13. november 2018 vil der blive afholdt kon-kurrence om en ledig stillinger som 1. solocellist i Det Kongelige Kapel.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

Konkurrenceopgaverne er:

1. W.A. Mozart: Koncert for obo KV. 314 i C-dur, 1. og 2. sats (uden kaden-cer)

2. Richard Strauss: Koncert for obo, 1. og 2. sats med kadence

3. Orkesteruddrag og kammermusik

Alle orkesteruddrag kan ca. 2 uger før konkurrencens afholdelse downlo-ades på: https://kglteater.dk/kapelkonkurrence.

Ansættelse finder sted i henhold til Fællesoverenskomst for Det Kongelige Teater omfattende kunstnerisk personale og Protokollat til fællesoverenskomst for kapel-musikere mellem Det Kongelige Teater og CO 10 samt lokalaftaler indgået mellem Det Kongelige Teater og Dansk Musikerforbund.

Det Kongelige Teater forbeholder sig ret til at afholde prøvespillet for et antal ind-kaldte ansøgere.

Det første år er prøvetid med én måneds gensidigt opsigelsesvarsel.

Det Kongelige Teater ønsker at fremme etnisk ligestilling og opfordrer derfor både personer med dansk baggrund og personer med indvandrer- eller flygtningebag-grund til at søge stillingen.

Det er en forudsætning, at ansøgere uden for EU-landene ved ansættelsestidspunk-tet selv har sikret sig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

Online ansøgningsskema på https://kglteater.dk/kapelkonkurrence

Online ansøgningsskema med oplysninger om tidligere ansættelse m.m. skal være modtaget på teatret senest fredag den 26.10.2018 kl. 12.00

Eventuelle nærmere oplysninger: Kapeladministrator Jens Juul: jeju@kglteater.dk

Annonce
Annonce

Fotoredigering i GIMP

kursus

Lær at redigere billeder til dit pressemateriale

Læs mere
Henter jobs...