Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 november 2018

studieleder

Det Jyske Musikkonservatorium

Studieleder for skabende uddannelser

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) søger snarest muligt en studieleder for de skabende uddannelser i afdeling Aarhus. Studielederen har det daglige ansvar for etableringen, driften og udviklingen af en ny samlet afdeling for de skabende uddannelser. Afdelingen vil bestå af rytmisk komposition, klassisk komposition, elektronisk komposition og sangskrivning Der er ca. 100 studerende på afdelingens uddannelser, 14 fastansatte undervisere og ca. 21 timeansatte undervisere.

Studielederen arbejder tæt sammen med undervisere og den øvrige ledelse. Derudover har studielederen et tæt samarbejde med studieadministrationen om den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne.

Stillingen er placeret i DJM’s afdeling i Aarhus. Der må påregnes deltagelse i møde- og andre aktiviteter på afdelingerne i både Aarhus og Aalborg samt deltagelse i møder med konservatoriets samarbejdspartnere.

Som studieleder er du:

 • ansvarlig for overordnet at sikre kvaliteten af afdelingens uddannelser
 • primus motor for at sikre et godt studiemiljø for de studerende på området
 • personaleleder for underviserne på området med vægt på et godt samarbejde mellem underviserne
 • ansvarlig for at gennemføre medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og gruppeudviklingssamtaler (GRUS) med de ansatte undervisere på området
 • ansvarlig for rekruttering af undervisere til afdelingen i samarbejde med den øvrige ledelse
 • ansvarlig for udvikling af nye uddannelser og uddannelseselementer, samt for udarbejdelse og vedligeholdelse af studieordninger og -planer
 • i en tæt kontakt med de studerende blandt andet i forbindelse med ansøgninger om orlov og merit, i disciplinære sager m.m.
 • ansvarlig for udarbejdelsen af time-/fagfordelingen
 • budgetansvarlig for området i samarbejde med den øvrige ledelse og administration

Det er et krav, at studielederen har:

 • en stærk faglig baggrund inden for skabelse af musik
 • kendskab til uddannelsesområdet

Vi forventer, at studielederen: 

 • har erfaring med ledelse
 • er villig til at lære og har en åben og nysgerrig tilgang til sit arbejde
 • er venlig og imødekommende og bevarer overblikket, selv når der er pressede og hektiske vilkår
 • er handlekraftig og vedholdende, når det er påkrævet
 • kan tale og skrive engelsk på højt niveau

Ansættelsesvilkår 
Stillingen er en deltidsansættelse på 20 timer pr. uge, med mulighed for fuldtidsansættelse suppleret med undervisning afhængigt af ansøgerens kvalifikationer og kompetencer. Stillingen aflønnes som en specialkonsulentstilling og er til besættelse snarest muligt. Studielederen refererer til rektor.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i staten. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg.

For yderligere spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Claus Olesen på telefonnummer 51 17 64 56 eller på clol@musikkons.dk.

Alle med de fornødne kvalifikationer opfordres uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: Mandag den 19. november 2018 kl. 9.00. Ansættelsessamtaler i uge 48.

Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Det Jyske Musikkonservatorium er Danmarks største konservatorium med over 400 studerende fordelt på 2 afdelinger beliggende i Aarhus og Aalborg. DJM udbyder uddannelser indenfor klassik, rytmisk og elektronisk musik. Det Jyske Musikkonservatorium er en moderne og innovativ musikuddannelses- og kulturinstitution, der gennem lokal forankring udøver national og international virksomhed. Med udgangspunkt i den højeste kvalitet i uddannelse, forskning og international virksomhed er Det Jyske Musikkonservatorium en aktiv og engageret medspiller i musiklivet. Læs mere på www.musikkons.dk

Søg stillingen

 

Kilde: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=117249&MediaId=5&fbclid=IwAR1jUr6EM_FR1x7-HL4ahd7lggv0b-72A0lRJ-yn8LcgkFLQ56JQSROXlAk
Annonce
Annonce

5-dages sangkursus i ESTILL modellen

kursus
1 julKøbenhavn

Kom på sommerkursus med DMF tilskud

Læs mere
Henter jobs...