Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 25 november 2018

Musikskoleleder

Unge- og Kulturcentret, Halsnæs Kommune

Musikskoleleder til Unge- og Kulturcentret, Halsnæs Kommune

Unge- og Kulturcenteret søger pr. 1.2.2019 en musikskoleleder, som kan være med til at udvikle Halsnæs Kommunens Musikskole. Stillingen er normeret til 18,5 time pr. uge, men der vil fremadrettet blive arbejdet på at tilføre flere timer til stillingen, eksempelvis undervisningstimer.

Vores nye musikskoleleder skal, først og fremmest, sikre en god og stabil drift af musikskolen. Du skal samle og inddrage personalegruppen, der består af 13 erfarne og engageret musikskolelærere og en administrativ medarbejder, så gruppen arbejder som en enhed og oplever et fællesskab. Du skal skabe rum for kontinuitet og arbejdsro i medarbejdergruppen. Når det er sagt, så er der på sigt et stort potentiale for, at lederen kan være med til at udvikle det musiske miljø og hele kulturområdet for børn og unge i Halsnæs Kommune gennem nye spændende samarbejder. Din dagligdag bliver i vores nye Unge- og Kulturcenter, hvor vi har fantastiske fysiske faciliteter for kommunens børn og unge samt de ansatte.

Blandt dine første opgaver er, at:

 • Sikre at der arbejdes med at forbedre arbejdsmiljøet for personalegruppen
 • Inddrage medarbejdernes erfaringer og lære din nye arbejdsplads at kende, så du kan lede med forudsigelighed og kontinuitet
 • Sparre fagligt med medarbejderne og have fokus på kompetenceudvikling i personalegruppen
 • Sætte nye tilbud i gang – her og nu er det særligt aktiviteter for de 0-6 årige, der bliver efterspurgt
 • Udvikle samarbejdet med folkeskolerne angående musikskolelærernes dagligdag og de tværgående samarbejder om musiske aktiviteter
 • Omsætte nogle af anbefalingerne fra Musikskoletænketankens visioner og anbefalinger, specielt vedrørende tendenserne i børne- og ungdomslivet

Øvrige opgaver er:

 • Personaleledelse
 • Årsplanlægning
 • Forældre- og elevsamarbejde
 • Samarbejde med skolerne og skolernes kontaktlærer
 • Økonomisk og budgetmæssig planlægning
 • Oprettelse af nye tilbud og udvikling af igangværende
 • Profilere musikskolen, bl.a. ved brug af hjemmeside og sociale medier
 • Arrangere koncerter

Vi forventer, at du har:

 • En professionel uddannelse inden for musikområdet.
 • Musikpædagogisk indsigt.
 • Lyst til og kompetencer inden for administration, drift og økonomi.
 • En positiv indstilling og kan se muligheder. Du skal være indlevende, samarbejdende og nærværende, både når du f.eks. afholder personalemøder, og når du er på besøg i undervisningslokalet.

Du bliver del af en skøn, livlig og erfaren ledergruppe. Vi bruger hinanden meget til sparring, så det er ikke så vigtigt for os, at du har erfaring med ledelse. Derimod er det meget vigtigt for os, at du har mod på personaleledelse.

Referenceforhold og lidt fakta om os

 • Musikskolelederen refererer til lederen af Unge- og Kulturcentret. Unge- og Kulturcentret er placeret organisatorisk i Børn, Unge og Læring. Unge- og Kulturcentret består udover Musikskolen af Ungdomsskole, Ungdomsklubber, 10. klassecenter og Billedskole.
  Der er pt. tilknyttet to bestyrelser til Unge- og Kulturcentret, henholdsvis Ungdomsskolen og Musikskolen
 • Du vil indgå som en del af lederteamet, som består af Unge- og Kulturcentrets leder, daglig pædagogiske leder, daglig leder af 10. klassecentret og musikskolelederen. Der er tilknyttet to administrative medarbejder til Unge- og Kulturcentret. De fleste administrative opgaver i Musikskolen varetages af den ene konsulent, men der samarbejdes om opgaverne i hverdagen
 • Musikskolen har flere end 350 elever og her udover en række andre aktiviteter. De 13 musikskolelærere har differenceret ansættelsesgrad
 • Undervisningen af elever foregår på 8 skoler i kommunen. Unge- og Kulturcentrets faciliteter er også til rådighed

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er på 18,5 timer og sker på overenskomstmæssige vilkår.

Den faste arbejdsplads vil være i Unge- og Kulturcentret, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte leder af Unge- og Kulturcentret Nina Wittendorff Pedersen på tlf. 61 24 55 09 for yderligere oplysninger eller for aftale om et eventuelt besøg.

Ansættelsesprocedure

Ansøgningsfristen er søndag den 25.11.2018, kl. 12.00.

Vi forventer at afholde 1. samtale den 30. november 2018. 2. samtale forventes afholdt den 10. december 2018.
Den 6. december er der samtale med chefen for området Henrik Reumert og tilbagemelding på elektronisk test, for de kandidater, der går videre til 2. samtale.

Ansættelsesudvalget består af leder af Unge- og Kulturcentret, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 bestyrelsesrepræsentant og 1 administrativ medarbejder.

Inden tiltrædelse indhentes børne- og udvidet straffeattest.

Send ansøgning

 

Kilde: https://www.ofir.dk/resultat/job.aspx?ofirid=004fda8b&fbclid=IwAR3ebT7PSddOZXmRmAHJvnC54RQbMKsoB7R5wgdo3F4ErX7_bXqbhdKaV24
Annonce
Annonce

Little Masters of Music

kursus
7 oktKøbenhavn
24 oktAarhus

Metode til musikundervisning i folkeskolen

Læs mere
Henter jobs...