Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 3 december 2018

underviser i brugsklaver

Hernings musiske talentklasser

Til Hernings musiske talentklasser søges en underviser i brugsklaver


Om de musiske talentklasser

Byrådet i Herning kommune skabte i 2013 mulighed for, at musiske unge kan dyrke deres talent på linje med Team Danmarks idrætstalentklasser. Eleverne går i 7.-9. klasse på Skolen på Sønderager sammen med ca. 180 idrætstalenter. Der er optagelsesprøve, og hver elev bliver fulgt både fagligt og socialt i det teamarbejde, som foregår. De musiske talentklasser har nu eksisteret i 4 år, og projektet drives af Den Jyske Sangskole i samarbejde med Herning Musikskole og teaterforeningen SPLYF. 3 gange om ugen får de morgenundervisning på enten Herning musikskole eller Den Jyske Sangskole i fagene Musikorientering, SSB og brugsklaver. Morgenundervisningen har til formål at understøtte talenternes grundmusikalske udvikling, at skærpe deres bevidsthed om egen læring samt at udfordre deres sanser og deres kendskab til forskelligartede kunstneriske udtryk. Som underviser i talentklassen, vil du blive en del af det aktive og kreative miljø i Nørregade 7, hvor undervisningen primært foregår.

Målet for talentklasserne er, at hver elev skal udvikle sit potentiale længst muligt.

Om jobbet

Eleverne skal have undervisning i brugsklaver på hold i 30 uger om året. Det ligger torsdag morgen fra 8.00-9.30, og du vil komme til at undervise ca. ½ af eleverne (ca. 10), mens din brugsklaver-kollega underviser den anden halvdel – opdelt efter niveau. Du bliver således en del af et team, som udover jer 2 undervisere i brugsklaver også indbefatter en underviser i musikorientering og en underviser i SSB. Dette team arbejder tæt sammen med elevens trivsel og faglige udvikling i fokus, samtidig med, at teamet hele tiden arbejder med egen faglig udvikling, undervisningsdifferentiering, motivation, m.m.. I forbindelse med din undervisning er du er med til at udvikle undervisningsplaner og eksemplarisk materiale. Dertil kommer deltagelse i lærermøder, elevkoncert og forskellige former for sparring i forbindelse med din undervisning – bl.a. et samarbejde med andre talentklasseundervisere. Aktiviteterne ud over den ugentlige undervisning forventes at blive ca. 30 timer – fordelt på et skoleår.

Vi søger én, som begynde undervisningen fra januar 2019 – evt. før.

Formålet med faget, brugsklaver:

Skærpelse af harmoni- og tonalitetsforståelse samt sikre at alle har mulighed for at musicere sammen med andre f.eks. gennem akkompagnement, ledsagelse af fællessang o.l.

Som underviser forventer vi, at du:

  • Har undervisningserfaring i brugsklaver på hold – gerne med børn og unge
  • Er interesseret i at være en del af et team som arbejder med unge talenter i et kreativt miljø i Herning
  • Sparrer og deler din viden og erfaringer aktivt sammen med dine kollegaer
  • Deltager i møder og koncerter ud over den ugentlige undervisning
  • Har lyst til at udvikle dig fagligt
  • Har gå-på-mod og møder oplevelser og udfordringer positivt

 Vi tilbyder:

  • Et spændende job med mange muligheder for at arbejde i et af de mest aktive miljøer for udvikling og musikalsk talentpleje i Danmark
  • Mulighed for at sætte dit præg på projektet
  • Gode udviklingsmuligheder og gode kollegaer
  • En unik platform for at skabe banebrydende resultater inden for talentudvikling

Timer i skoleåret 2018-2019:

Undervisning 30 uger á 2 timer

60 timer + forberedelse i alt 120 timer

Lærermøder, afholdelse af elevkoncert,

fælles udviklingsdage og planlægning af årshjul,

samt fælles arbejdsdag med andre talentklasser

ca. 30 timer i alt i løbet af skoleåret

Ved ansættelse per 1. januar 2019, vil der være 18 ugers undervisning (ud af de i alt 30 uger per skoleår) fra januar 2019 til juni 2019 – dvs.36 timer + forberedelse, i alt 72 timer , samt ca. 24 timer (ud af de ca 30 timer) til lærermøder, koncerter, m.v..

Vi du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Laura Flensted-Jensen , tlf. 3057 3041 eller på mail laura@denjyskesangskole.dk

Er du interesseret?

Så mail din ansøgning kontor@denjyskesangskole.dk så vi har den mandag d. 3. december 2018 kl. 12.

Annonce
Annonce

Video med Final Cut Pro X

kursus

Klip og redigering

Læs mere
Henter jobs...