Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 6 januar 2019

Organist/ Kirkemusiker

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt

Aars, Gislum, Haubro og Vognsild kirker

Organist/Kirkemusiker i Vesthimmerland

Til en nyoprettet stilling (37 timer/uge) ved Aars, Gislum, Haubro og Vognsild kirker søger vi et dygtigt og initiativrigt musikmenneske, der

  • brænder for kirkemusikken – primært den rytmiske
  • vil arbejde for at inddrage børn og unge i kirkens musikliv
  • har erfaring med eller flair for ledelse af kor for børn og unge
  • vil medvirke til at videreudvikle glæden ved sang og musik i vore kirker
  • med musikken understøtter kirkens liturgi og kirkens forkyndelse

 

Vi tilbyder

  • en stilling, hvor du sammen med vores nuværende organist Jan Mygind sikrer musikledsagelse til alle kirkelige handlinger i de 4 kirker samt ved gudstjenester på plejehjemmene
  • en stilling, hvor der vil være rig mulighed for selv at præge indholdet i arbejdet
  • en stilling, hvor samarbejde med kirkens personale, menighedsråd og øvrige samarbejdspartnere er i højsædet.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre sogne i Vesthimmerlands provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre menighedsråd.

Ansættelse sker ved Aars Sogns Menighedsråd beliggende Kirkeplads 6, 9600 Aars.

Du kan se meget mere om aktiviteterne i vore sogne på www.aarskirke.dk og på Facebook-siden Gislum-Vognsild-Havbro Pastorat

Løn og overenskomstforhold

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kr. 273.388,51 – 399.567,25 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 280.398,14 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 21.072,76 (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC- skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 294.418,48 udgør kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 35.513,48 (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. Aftale om løn indgås mellem menighedsrådet og Organistforeningen.

Ansøgningsfrist

Såfremt du måtte ønske yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte, Præst Jari Tollestrup på tlf. 98656203 eller organist Jan Mygind på tlf. 40524271

Ansøgningsfrist 6. januar. Skriftlig ansøgning bilagt kopi af eventuelle eksamensbeviser bedes sendt til 8269fortrolig@sogn.dk

Der forventes afholdt prøvespil uge 3 i Aars Kirke.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Kilde: http://www.aarskirke.dk/UserFiles/file/Stillingsannoncer/Organist_i_Vesthimmerland_-_nyt_forslag.pdf
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...