Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 december 2018

Musiklærer

Paamiut

Afdelingen for Sundhed og Fritid i Paamiut søger musiklærer på ½ tid og fritidsleder på ½ tid
Kan du undervise børn og unge i musik, sætte fritidsaktiviteter i gang og holde styr på begge dele?

En stilling, hvor man halvdelen af tiden er fritidsleder og halvdelen af tiden er musikskolelærer i Paamiut ved afdelingen for Sundhed og Fritid i Kommuneqarfik Sermersooq ønskes besat 1. januar 2019 eller efter aftale. Arbejdsstedet vil være i Paamiut.

Afdelingen for Sundhed og Fritid søger en person, der kan varetage musik- og fritidsområdet, med reference til afdelingslederen i Paamiut og leder af Sermersooq Musikskole.

Kommuneqarfik Sermersooq søger en alsidig og engageret person, der kan være musiklærer på halvtid til at videreføre en nystartet afdeling af Sermersooq Musikskole i Paamiut og fritidsleder på halvtid.

Musiklærerstillingen hører under Sermersooq Musikskole, der hører til i afdelingen for Sundhed og Fritid under forvaltningen Børn og Skole. Musikskolen tilbyder børn og unge i kommunen musikundervisning i instrumentspil, kor og sammenspil på både hold og enkelt vis. Undervisningen er gratis for brugerne.

Musikskolen samarbejder med lokale ungdomsinstitutioner som folkeskoler, fritidsklubber, børnehaver og idrætsklubber. Afdelingen har et højt aktivitetsniveau med mange årlige projekter, workshops og koncerter, en del af dem med gæstemusikere udefra. Skolen har ansatte fordelt på fastansatte og timelærere i 4 afdelinger: Nuuk, Kulusuk, Tasiilaq og Paamiut. Du bliver musikskolens ansatte i Paamiut.

Fritidslederstillingen hører under afdelingen for Sundhed og Fritid. Dine arbejdsopgaver indenfor fritidsområdet vil være:

 • Styring og administration af fritidsundervisningen for børn og voksne i Paamiut og Arsuk.
 • Rådgivning og samarbejde med lokale foreningers frivillige arbejde.
 • At skabe rammer og være tovholder i sunde fritidsaktiviteter såsom Nuannisarfik, dage med bestemte formål året rundt; nationaldag, børnenes dag, traditionelle arrangementer op til jul, f. eks. sportslige arrangementer i samarbejde med halinspektøren og sportsforeninger.
 • Drift og brug af forsamlingshuse i Paamiut og Arsuk.
 • Aktivering og igangsætning af fritidsaktiviteter for børn og unge, i samarbejde med skole og fritidsklub i samarbejde med den lokale afdelingsleder.

Du vil indgå i et arbejdsfællesskab med andre ansatte i afdelingen Sundhed og Fritid i Paamiut og Nuuk.
Stillingens indhold:
Der søges en fleksibel og alsidig person, med brede kompetencer inden for både musikundervisning og organisering af fritidsaktiviteter. Du skal udvikle og varetage musikskole- og fritidsundervisningen i byen Paamiut på Grønlands vestkyst. Du skal kunne arbejde selvstændigt, struktureret og med en deadline. Du skal have gode it-kompetencer og kunne kommunikere tydeligt både skriftligt og mundtligt til brugere og samarbejdspartnere. Du skal være serviceorienteret og være indstillet på at sætte borgeren i centrum.

De primære arbejdsopgaver og ansvarsområder vil være:
Som musiklærer:

 • Udvikling af fag, struktur og undervisningstilbud i Musikskolen og i fritidsundervisningen
 • Organisere og synliggøre musikskole- og fritidstilbud for borgerne
 • Musikundervisning af børn og unge
 • Selvstændig tilrettelæggelse af undervisningen i Musikskolen
 • Planlægning og gennemførelse af elevkoncerter, projekter og workshops, af og til med gæstelærere
 • Samarbejde med lokale partnere, folkeskole, forsamlingshus, fritidsklub m.fl.
 • Ad hoc-opgaver

Som fritidsleder:

 • Varetage ansøgninger der vedrører tilskudsregler
 • Registrering af foreninger
 • Projekter iht. idrætspolitikken
 • Tovholder for idrættens råd
 • Rådgivning af nye foreninger
 • Ansvarlig for arrangementer der vedrører idræt
 • Fritidsundervisning
 • Ad hoc-opgaver

Opgaverne løses i samarbejde med afdelingslederen for Sundhed og Fritidsafdelingen i Paamiut, samt Sermersooq Musikskoles leder i Nuuk.
Forventninger til ansøgere:

 • Har en relevant uddannelse og erfaring med undervisning – bl.a. i musik – af børn og unge
 • Har erfaring med administration og fritidsaktiviteter
 • Har lyst til at være en vigtig del af en mindre bys kulturliv
 • Trives med at arbejde pædagogisk med børn og unge på alle niveauer
 • Er villig til at efteruddanne dig på relevante områder
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaverne og kan håndtere uforudsete udfordringer
 • Har blik for udviklingsmuligheder

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Er stabil, imødekommende og kan skabe gode relationer til brugerne
 • Udviser tålmodighed, når det er nødvendigt
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre afdelingens tilbud
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Har kendskab til grønlandsk sprog og kultur

Vi tilbyder:
Et spændende og udfordrende job med store muligheder for selv at tilretteægge indholdet og få et selvstændigt ansvar i en musik- og fritidsafdeling i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.
Straffe- og børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos politiet.
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.
Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl.

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.
Ansøgning:
Ansøgning mærket job-nr. 838/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.
Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og dit CV.
Ansøgningsfrist:
20. december 2018
Tiltrædelse:
Efter aftale
Arbejdstid:
Heltid
Arbejdssted:
Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos:
Kenneth Horsbrugh
Telefon: +299 366290
Kunak Lorentzen
Telefon: +299 367654

Søg stillingen

 

Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...