Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 januar 2019

Altsanger

Østervangkirken, Glostrup sogn

Østervangkirken søger ny altsanger

Kirkekorsanger ved Østervangkirken

Østervangkirken i Glostrup sogn søger en altsanger til ansættelse 1. marts 2019 eller snarest derefter. Vi søger en sanger med et højt teknisk og musikalsk niveau, som både kan indgå i vores faste kvartet og synge solistisk. Vores kirkekor medvirker ved højmessen i kirken på søn- og helligdage. Derudover står sangerne til rådighed for kirkelige handlinger skiftevis to og to i kirken, på 2 nærliggende plejehjem samt Glostrup Krematorium.

Glostrup sogn er et stort sogn med mange kirkelige handlinger og god kirkegang. Vi lægger vægt på, at du har lyst til at indgå i et aktivt og varieret kirkemusikliv samt medvirke til at højne det musikalske niveau ved kirkens gudstjenester.

Lønnen består af:
1) en fast månedsløn.
2) en variabel månedsløn

Den faste månedsløn er 5.294,15 kr. pr. måned + 12½ % i feriepenge.
Den dækker højmesser inkl. korprøve, samt rådighed for kirkelige handlinger hver anden uge (tirsdag-fredag mellem kl. 11.00 – 15.00/ lørdag kl. 11.00 – 17.00).

Den variable månedsløn er baseret på afregning af de enkelte kirkelige handlinger,
andre gudstjenester og lejlighedsvis underholdning/koncerter, hvor sangerne medvirker. Kirkelige handlinger honoreres med 386,98 kr. + feriepenge pr. tjeneste.

Den samlede månedsløn varierer derfor efter antal tjenester.
Vi har i gennemsnitlig 3 kirkelige handlinger pr. uge. Tager man dette som eksempel bliver den variable månedsløn i gennemsnit 2.321,88 kr. Den samlede månedsløn bliver dermed gennemsnitligt på 7.616,03 kr.

Der er også mulighed for at tage løse tjenester samt vikariere i sognets anden kirke, Glostrup Kirke.

Ansøgning sendes til organist@glostrupsogn.dk
Nærmere oplysninger rettes til organist Martin Åkerwall (tlf. 20853503) på organist@glostrupsogn.dk

Ansøgningsfrist er 14. januar
Foresyngning/samtale 23. januar

Kilde: https://www.glostrupsogn.dk/m/page/7947/ledige-stillinger?fbclid=IwAR3LZfjoYe-aWeXm4RVmme2Zd4tybxs_6NycljZJfMadDkxvSJutXrpRCFk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...