Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 januar 2019

dansk- og musiklærer

Birkhovedskolen, Nyborg

Birkhovedskolen søger engageret og dygtig dansk- og musiklærer med gode relationskompetencer

Vi søger en engageret dansklærer til vores afdeling 1 (0. – 4. klasse). I skemaet for indeværende skoleår indgår dansk, musik, idræt og billedkunst på 2. årgang, samt musik på 3. og 4. årgang. Du vil ligeledes være medansvarlig for fællessamlinger i afdeling 1.

Vil du være med til at skabe en varieret og motiverende skoledag for vores 2. årgang?
Tør du nytænke den pædagogiske praksis i bestræbelserne på at øge elevernes læring?
Opfatter du IT som en medspiller til at skabe læring?
Så kan du være den, vi søger.

Der er tale om en fast stilling på fuld tid.
Stillingen er til besættelse 1. februar 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Birkhovedskolen er en byskole i Nyborg by med ca. 500 elever og 35 lærere. Skolen er en to-sporet folkeskole fra 0. – 9. klasse. Birkhovedskolen rummer desuden kommunens læseklasser.

Birkhovedskolen ønsker at være en lærende organisation og vi er derfor hele tiden optaget af at blive klogere på vores egen praksis. Vi ønsker at undres og reflektere sammen i bestræbelserne på at udvikle eleverne og os selv mest muligt. Skolen ønsker at udnytte de pædagogiske muligheder, der knytter sig til forskellige typer af holddelinger herunder på” tværs” i årgange og på “langs” i afdelingen. Vi forventer derfor, at du vil tænke med i den retning.

Skolen ligger i blot 2 minutters gåafstand fra Nyborg Station.

Vi er to-delt skole (0.-4. klasse og 5.-9. klasse) med et PLC som skolens pædagogiske motor. Vi har ressourcepersoner inden for DSA, AKT og faglig støtte i dansk og matematik.

Se i øvrigt skolens hjemmeside: www.birkhovedskolen.dk.

Faglige kompetencer
Vi søger en uddannet lærer med gode danskfaglige kompetencer, der formår at tænke den faglige udvikling ind i varierede undervisningsformer. Du har gode musiske kompetencer som du også tør at sætte i spil i andre sammenhænge end den traditionelle musikundervisning.
Du skal have mod og lyst til at kompetenceudvikle dig i praksisnære læringsfællesskaber men eventuelt også gennem eftervidereuddannelse. Du skal kunne udfordre læringsmiljøerne med henblik på at skabe størst mulig læring hos eleverne. Vi forventer ligeledes, at du stiller dig positiv i arbejdet med læringsplatformen Meebook.

Ud over de rette fagfaglige kompetencer skal du have evnerne og lysten til at arbejde i team (PLF), arbejde med inkluderende læringsmiljøer og samtidig kunne udfordre dig selv og kollegaer i forhold til udvikling af den pædagogiske praksis. Du har en naturlig fokus på din klasseledelse og dens betydning for læringsmiljøet blandt eleverne. Du skal være villig til at være en aktiv medspiller i en lærende organisation.

Vi forventer derfor, at du;

 • er fleksibel
 • vil arbejde med den “Åbne skole”
 • kan mestre menneskers forskellighed og ser det som en ressource
 • kan skabe positive relationer til børn og voksne gennem blandt andet kulturforståelse
 • er i besiddelse af en god portion humor
 • er aktiv medspiller i teamsamarbejde
 • kan idéudvikle og sparre med kolleger
 • har kompetencer til at inddrage digitale værktøjer i undervisningen
 • er i stand til at iagttage egen praksis og orientere dig mod det der virker

Vi arbejder med arbejdstid, hvor der er skabt fleksibilitet, og med timer der selv kan disponeres over. Vi er hele tiden på jagt efter den rette balance mellem organisationens og den enkelte medarbejders behov.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
Vi gør opmærksom på at der indhentes børneattest og straffeattest skal forevises inden ansættelse.

Hør mere om stillingen hos;
Afdelingsleder Dorte Engholm tlf. 6333 7382
Vice- og udviklingsleder Lars Busk Svendsen på tlf. 6333 7502
Skoleleder Carsten Højgaard på tlf. 6333 7501

Ansøgningsfrist: onsdag 23. januar 2019
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5

Nyborg Kommune med ca. 32.000 indbyggere danner en naturlig og harmonisk geografisk enhed med såvel aktive landområder som veludbyggede byområder.
Kommunen har en god blanding af mindre virksomheder/håndværkere og store virksomheder, som er førende inden for deres områder. Nyborg Kommune er placeret i centrum af Danmark med dybvandshavn og særdeles gode hovedfærdselsårer som motorvej, jernbane og Storebæltsbroen. Kommunen er inde i en positiv udvikling med befolkningstilvækst.
Nyborg Kommune har ca. 2.800 ansatte.
Alle uanset køn, alder og etnisk baggrund opfordres til at søge ledige stillinger ved kommunen.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen “Send ansøgning/Søg jobbet”. Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.

Kontaktperson

 • Carsten Højgaard

Arbejdsgiver

 • Birkhovedskolen
 • Svanedamsgade 2
 • 5800 Nyborg
 • Danmark

Ansøgning

 

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=643b35d5)

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4925179
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...