Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 januar 2019

REGISSØR

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

REGISSØR

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium søger en engageret og fleksibel regissør til konservatoriets koncertvirksomhed.

Stillingen er tæt knyttet til konservatoriets uddannelsesaktiviteter, og i det daglige vil du arbejde sammen med konservatoriets ledelse, uddannelses- og faggruppeledere, lærere, arrangementskoordinatorer, teknikere m.v.

Konservatoriet arrangerer årligt mere end 250 koncerter, herunder orkesterkoncerter, debutkoncerter, festivaler og samarbejdskoncerter med bl.a. Det Kgl. Teater, Copenhagen Phil og Rytmisk Musikkonservatorium. Regissøren deltager i tilrettelæggelse og afvikling af orkester- og ensembleaktiviteterne for konservatoriets ca. 400 danske og udenlandske studerende. Derudover vil regissøren have kontakt til en lang række eksterne samarbejdspartnere, herunder orkesterdirigenter, agenturer, instrumentmagere, transportfirmaer, øvrige konservatorier og koncertarrangører.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

 • Regissør for DKDM’s symfoniorkester, herunder
 • Udarbejdelse af prøve- og produktionsplaner samt indkaldelser
 • Afvikling af koncerter, orkesterskoler og stuntkonkurrencer
 • Koordinering af instrumenttransporter og udfærdigelse af sceneopstillinger
 • Tilsvarende regissøropgaver i forbindelse med konservatoriets øvrige ensembler, kor og koncertaktiviteter
 • Studieadministrative opgaver i relation til orkesterprojekter, herunder sygefraværs- og orlovssagsbehandling
 • Udfærdigelse af kontrakter til medvirkende i samarbejde med ledelsen
 • Administration af konservatoriets orkesterinstrumentarium m.v., herunder anskaffelse, registrering i database, udlån og vedligeholdelse
 • Budgetansvar i relation til ovenstående områder Der vil blive foretaget en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer.

Det er således en fordel, hvis ansøgere kan dokumentere erfaring og kvalifikationer inden for følgende områder:

 • Erfaring fra lignende stilling i musiklivet
 • Stor viden om klassisk musik og dansk musikliv
 • Gode samarbejdsevner, systematik og overblik – også i pressede situationer
 • Forståelse for præmisserne på en uddannelsesinstitution
 • Evne til at arbejde selvstændigt og systematisk med opgaverne
 • Flydende engelsk i skrift og tale

Erfaring med anvendelse af relevante it-systemer i forbindelse med planlægning Stillingen er på 30 timer ugentlig og besættes i henhold til gældende overenskomst. Der må påregnes fleksibilitet i forbindelse med afvikling af projekter, og der vil være udsving i timetal fra uge til uge.

Stillingen refererer personalemæssigt til administrationschefen.

Tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse skal være Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i hænde senest mandag den 14. januar 2019 kl. 12.00.

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrationschef Carsten Ruby eller arrangementskoordinator Rikke Hjortkjær på tlf. nr. 72 26 72 26.

Om Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er Danmarks største og ældste uddannelsesinstitution for klassiske musikere og musikpædagoger omfattende bachelor- og kandidatuddannelser samt en overbygningsuddannelse i solistklassen. Konservatoriet har en stærk international profil og samarbejder med en række af de bedste konservatorier i verden. Konservatoriet har tilknyttet ca. 400 studerende, 50 fastansatte lærere, 30 teknisk-administrative medarbejdere og mere end 120 timelærere. Musikkonservatoriet har en bevilling på ca. 92 mio. kr.

Annonce
Annonce

Fundraising 1

kursus
1 janAarhus, København

Projektudvikling og budgetlægning

Læs mere
Henter jobs...