Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 marts 2019

Kirke- og kultur­medarbejder

Ravnsbjergkirken, Viby

Kirke- og kulturmedarbejder til Ravnsbjerg Sogn, Aarhus – Barselsvikariat
Ravnsbjerg Menighedsråd
I Ravnsbjergkirken er der højt til loftet og vi har et mangfoldigt udbud af gudstjenester og aktiviteter. Vi søger en barselsvikar for vores kirke- og kulturmedarbejder til at varetage en række af disse aktiviteter i samarbejde med præsterne og være med til at skabe synlighed om dem.

Du er en flink, udadvendt og ansvarlig person, der både trives med at arbejde på egen hånd og som en del af en gruppe ansatte og frivillige i sognet. Du har et godt kendskab til Folkekirken og har kompetencer til at være kirkens billede udadtil – både i undervisning og øvrige aktiviteter.

Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer, alt efter dine kompetencer og hvilke opgaver du kan varetage. Arbejdstiden er primært mandag til torsdag. Du vil have 14 dages overlap med den nuværende kirke- og kulturmedarbejder.

Tiltrædelse 1. maj 2019. Vi forventer ansættelsesperioden udløber 1. marts 2020, men kan evt. forlænges. Der afholdes 3 ugers ferie i juli måned 2019.
Arbejdsområder:

 • Planlægning og gennemførelse af minikonfirmandundervisning på 1., 3. og 5. klassetrin i samarbejde med præsterne. Du står for kommunikation med forældre og skoler, den praktiske og kreative forberedelse, samt en pædagogisk og kreativ linje i undervisningen
 • Planlægning og gennemførelse af spaghettigudstjenester (for småbørnsfamilier) i samarbejde med en af præsterne, samt de praktiske forberedelser
 • Babysalmesang
 • Legestue for ca. 1-3-årige. Her har du frie rammer til at vælge om den skal være musikalsk, motorisk, fortællende, eller noget helt fjerde
 • Strikkeri for kvinder i sognet
 • Events i løbet af året, fx høstgudstjeneste, juletræsfest, fastelavn og familiedag, konfirmandaftener, arrangementer for sognets institutioner, etc.
 • Formidling af kirkens aktiviteter og hverdag på hjemmesiden, Facebook, plakater, m.m.
 • Evt. et nyt tiltag du brænder for

Vi lægger vært på, at du har relevant erfaring eller en uddannelse du kan sætte i spil indenfor arbejdsområderne.
Vi forventer at du:

 • Har kendskab til folkekirken og kristendom
 • Har gode samarbejdsevner og en pædagogisk og social forståelse af sammenhænge
 • Er god til at kommunikere og formidle
 • Kan tilrettelægge arbejdet selvstændigt og ansvarsfuldt

Du ansættes ved Ravnsbjerg menighedsråd og samarbejder med personalet og de frivillige ved kirken. Du får stillet et kontor til rådighed og har kolleger omkring dig i din hverdag.

Ansættelsen vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Se cirkulære om kompetencekrav her: Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner.

Opfylder du ikke kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere dit kompetenceniveau, aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 280.398-371.527 kr. Fikspunktet er 294.418 kr. Der ydes ikke rådighedstillæg.

Opfylder du kompetencekravet aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.418-420.597 kr. Fikspunktet er 308.437 kr. Der ydes ikke rådighedstillæg.

Alle beløb er oplyst i nutidskroner og udbetales med 30/37.

Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest.

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Mona Solsø kk@ravnsbjergkirken.dk/2421 3328 eller til menighedsrådets kontaktperson Simen Persoons simen@persoons.dk/2114 4766.

Hvis denne stilling lyder som noget for dig, ser vi frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest torsdag d. 21. marts 2019 kl. 12.

Ansøgningen sendes til ravnsbjerg.sogn@km.dk.

Samtaler afholdes tirsdag den 26. og onsdag den 27. marts.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/321673/kirke-og-kulturmedarbejder-til-ravnsbjerg-sogn-aarhus-barselsvikariat
Annonce
Annonce

Guitar – spil til sang

kursus
30 junVest for Storebælt

Kursus på Engelsholm Højskole med DMF rabat

Læs mere
Henter jobs...