Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 6 maj 2019

Kirkesanger/ børnekorleder

Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn

Bliv kirkesanger/børnekorleder i Ebeltoft midt i Danmarks mest pragtfulde natur

En stilling som kirkesanger/børnekorleder ved Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn er ledig pr. 1. august 2019.

Stillingen er på 27 timer pr. uge.

Kirkesanger/børnekorleder skal bl.a. varetage følgende opgaver:

  • være kirkesanger ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • etablere og lede et børnekor og sammen med dette medvirke ved 5-6 gudstjenester årligt.
  • lede og planlægge babysalmesang.
  • medvirke ved juniorkonfirmander.
  • deltage i kalender- og personalemøder m.v.

Vi søger en person, der

 • kan være en bærende og styrkende del af menighedens fællessang.
 • kan smitte med sin sangglæde og formidle kærligheden til den danske sang- og salmeskat.
 • er fleksibel, engageret og indgår i et positivt og konstruktivt samarbejde med de kolleger, som medvirker ved kirkelige handlinger og gudstjenester
 • kan indgå i diverse solistiske opgaver – eventuelt i samarbejde med organisten
 • har de teoretiske og praktiske forudsætninger for at undervise og dirigere et børnekor, herunder rekruttering af nye børn og kontakt til forældre.

I jobbet vil der være gode udviklingsmuligheder og du vil få mulighed for at sætte dit personlige præg på sognets musikliv.

Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn har knap 9.000 indbyggere. Det har 2,5 præster og 13 medarbejdere, der tilsammen skaber et arbejdsmiljø præget af humor, stort engagement og arbejdsglæde. Hertil kommer et engageret menighedsråd, der prioriterer kirkens musikliv meget højt, samt en gruppe af frivillige.

Ebeltoft er beliggende i Danmarks mest attraktive turistområde med gode badestrande tæt ved Mols Bjerge, og der er gode muligheder for cykel- og vandreture. Der er mange seværdigheder, bl.a. 2 dyreparker, et gårdbryggeri, glasmuseum og Fregatten Jylland. I byen er der en god skole, flere gode daginstitutioner og mange muligheder for fritidsaktiviteter. Omkring Ebeltoft er der mange sommerhuse med tusindvis af mennesker i sommerperioden og mange er faste kirkegængere. Hele året igennem er der god kirkegang og ligeledes god tilslutning til menighedsrådets mange kulturelle tilbud.

Ansættelse sker ved Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft.

Ansættelse af en kirkesanger/børnekorleder er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 274.740,27 – kr. 401.542,89 (nutidskroner). Fikspunktet er kr.281.784,56 Stillingens rådighedstillæg udgør årligt kr. 21.176,95 (nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Har stillingen fanget din interesse, og du gerne vil vide mere, så kontakt organist Christoffer Holmriis Steffansen på telefon 51 27 04 23 eller kontaktperson Peter Vibe på telefon 42 78 70 04

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 9171@sogn.dk eller til Ebeltoft-Dråby-Handrup Menighedsråd, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6. maj 2019.

Annonce
Annonce

Hjemmestudieproduktion i Cubase

kursus

Midi og audioredigering

Læs mere
Henter jobs...