JOBSCENEN - Musiklærer
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 maj 2019

Musiklærer

Hoptrup Efterskole

Musiklærer på Hoptrup Efterskole

Vi søger en dygtig musiklærer, der har lysten til at fastholde og videreudvikle det høje niveau på vores musiklinje.Hoptrup Efterskole har en skarp profil indenfor de scenekunstneriske fag musik, dans, teater, musical og sceneteknik.

Vi har 92 elever fordelt på 9. og 10. klasse –heraf ca. 25 på vores musiklinje. Vi har en målsætning om at dyrke vores linjefag med en høj grad af professionalisme, engagement og dedikation, samtidig med at vi tager udgangspunkt i den enkelte elevsforudsætninger.

Vi forventer at vores kommende musiklærer:

•Behersker alle 5 grundinstrumenter(trommer, bas, guitar, klaver, sang)indenfor rytmisk sammenspil.

•Kan undervise i teori og hørelære.

•Har nodekendskab og erfaring med arrangementsskrivning.

•Kender sin vej rundt i et musiklokale og ikke er teknikforskrækket.

•Har lyst til at engagere sig –og udfordre –musikalske efterskoleelever.

Derudoverser vi det som en fordel, at vores kommende musiklærer har erfaring med blæsere, elektronisk musik, studieteknik eller noget helt andet…

Ansøgere kan have forskellig uddannelsesmæssig baggrund som konservatoriet, universitetet, seminariet eller lignende. Det vigtigste er dog, at vores kommende kollega har noget fagligt og personlig at byde ind med.

Vi har ca. 8 timers musikundervisningen i ugen, fordelt på sammenspil, teori mv.
En del af undervisningen er forberedelse til de 3 store koncerter vi skal præsentere: En ”band-koncert”på skolen, en stor musicalopsætning og en turnéproduktion. Hertil kommer en masse andre aktiviteter der inkluderer en musiklærer.For at der kan blive tale om en fuldtidsstilling, skal vi også have dækket et eller flere boglige fag.

Vi ser gerne,at vores kommende kollega kan undervise i tysk, engelsk eller danskog brænder for at formidle sin faglighed videre til vores elever.

Andre fag kan også komme på tale.Ydermere vil en fuldtidsstilling indeholde almindelige efterskoleopgaver som aften-og weekendvagter, kontaktgruppe-og forældresamarbejde, deltagelse i studietur,temadage og en hel række øvrige aktiviteter der hører efterskolelivet til.

Ansættelse sker i henhold til “Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation”.

Ansøgning samt relevante bilag sendes til mail@hoptrupefterskole.dk–angiv ”Musiklærer”i emnefeltet.

Ansøgningsfrist er mandag den 20. maj 2019

Der er mulighed for at komme på besøg på skolen mandag den 13. maj kl. 19.00. Her vil der være mulighed for en fælles rundvisning og spørgerunde. Tilmelding til rundvisning er nødvendig og foretages på tlf. 74 57 10 14 senest på dagen.

Vi afholder ansættelsessamtaler i forlængelse af ansøgningsfristen og gør opmærksom på, at der i forbindelse med ansættelsessamtalerne også indgår en praksisdel. I forbindelse med denne praksisdel stiller vi et sammenspilshold til rådighed i ca. 30 minutter.

Henvendelser vedrørende stilling kan ske til skoles kontor på tlf. 74 57 10 14 eller til forstander Ken Petersen på tlf. 23 64 72 22.

Kilde: https://hoptrupefterskole.dk
Annonce
Annonce

Rytmisk Korarrangement 2020

kursus
13 junOnline

En-dags online workshop

Læs mere
Henter jobs...