JOBSCENEN - Kirketjener
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 5 august 2019

Kirketjener

Dyssegårdskirken, Hellerup.

Kirketjener, Dyssegårdskirken, Hellerup.
En stilling som kirketjener ved Dyssegårdskirken, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup, er ledig og ønskes besat snarest eller senest den 1. oktober 2019. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer primært fordelt på mandag – fredag. Fast fridag er søndag.

Vi er et godt team, der består af kontaktperson, kirkeværge, 2 præster, 1 børne- og ungemedarbejder, 2 kordegne, 1 organist og 5 kirkesangere.

Arbejdsopgaverne er:

  • Pasning og tilsyn med kirkens bygninger
  • Rengøring i kirken, sognegården og tilhørende lokaler
  • Udvendig renholdelse
  • Kirkelige aktiviteter
  • Menighedsmøder, studiekredse m.v.
  • Andre aktiviteter

Arbejdsopgaverne, som er nærmere beskrevet i kirkens arbejdsbeskrivelse for kirketjener­funktionen, tilrettelægges i samarbejde med kirkeværgen og præsterne.

Vi forventer en ansøger med en imødekommende indstilling, samarbejdsvilje samt en høj grad af selvstændighed, praktisk håndelag og teknisk snilde.

Der er tale om et alsidigt arbejde med stor frihed og dertil hørende ansvar. Du skal fungere i en hverdag, hvor to dage sjældent er ens. Vi søger en ildsjæl, der selv kan administrere sin arbejdstid.

Vi værdsætter godt humør, en professionel tilgang til planlægning og udførelse af opgaver. Vi ønsker, at vores nye kirketjener møder de mange forskellige mennesker, der kommer gennem kirken og sognegården i løbet af ugen, på en venlig og imødekommende måde.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige ansattes organisationer, det statslige område (OAO-S fællesoverenskomsten) og organisations­aftale mellem Kirke- og Ligestillingsministeriet og Danmarks Kirketjenerforening.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.170 – 348.378 kroner (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.495 kroner (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der indhentes referencer.

Det er en betingelse for ansættelsen, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere er gennemført inden 2 år efter ansættelsens begyndelse. Der vil blive indhentet børneattest. Der er tre måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos menighedsrådets formand

Otto Mønsted Nielsen, Tlf.: 20 31 05 69 – Mail: 7114fortrolig@sogn.dk.

Ansøgning skal sendes til menighedsrådets formand på ovenstående adresse.

Ansøgningsfrist er mandag den 5. august 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 14. august 2019, torsdag den 15. august 2019 og fredag den 16. august 2019.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8449629
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...