Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 27 september 2019

Museums­inspektør

ROMU, Roskilde

Brænder du for formidling og museer?
ROMU søger museumsinspektør til formidling og udvikling.

ROMU har igennem de sidste år udviklet sine formidlingsaktiviteter, udstillinger og programvirksomhed. Og det er en proces, vi ikke bliver færdige med.

Vi ønsker at komme tættere på brugerne og borgerne i byen i de kommende år – et ønske som også er udmøntet i en ny, 5-årig strategi for museet. Vi er nysgerrige på, hvordan vores museum i endnu højere grad kan danne platform for samtaler om byen, dens kulturhistorie og samtid, gennem vedkommende og nærværende kulturtilbud.

Den næste fase i forsat at udvikle et relevant, nærværende og moderne museum, som udvikler ind-hold og fortællinger i tæt dialog med sin omverden, sker gennem ansættelse af en museumsinspektør med ansvar for formidling til ROMU generelt og Roskilde Museum specifikt.

Museumsinspektøren skal være med til at udvikle og afprøve kendte og nye formidlingsformater, både i forhold til museets udstillinger og i forhold til aktiviteter, der knytter sig til aktuelle problemstillinger/begivenheder – og udviklet i relation til differentierede brugergrupper. Både dem som gerne kommer på museum og dem, som ikke af sig selv går på museum.

Arbejdsområde:

Som museumsinspektør skal du primært arbejde med at udvikle koncepter og indhold til særudstillings – og arrangementsprogram, ligesom du er ansvarlig for afviklingen. Du får ansvar for at gennemføre og etablere konkrete udstillings- og borgerinvolverende projekter samt etablering af eksterne partnerskaber i relation til konkrete projekter. Herudover får du ansvar for konceptudvikling og afvikling af arrangementer, omvisninger og byvandringer.

Forventninger til kompetencer og kvalifikationer:

  • Kandidatgrad inden for det humanistiske fagområde med særlig fokus på formidling.
  • Minimum 4-5 års erfaring som færdiguddannet.
  • Erfaring med projektledelse, brugerinddragelse- og samskabelsesprocesser med interessenter og borgere.
  • Solid erfaring med udstillingsudvikling, tilrettelæggelse og implementering.
  • Solid erfaring med udvikling af programvirksomhed på en kulturinstitution.
  • Vilje til tværfaglige samarbejder både internt og eksternt.
  • Oprigtigt optaget af at udvikle et demokratisk museum til gavn og glæde for borgere i byen.
  • Gerne erfaring med fundraising.

Stillingen er på 37 timer/ugentligt og til besættelse 1. december 2019.

Aflønning efter gældende overenskomst inden for det statslige område.

oskilde Museum er del af ROMU, som har ansvar for formidling, bevaring og forvaltning af kulturhistorien i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Museumsinspektøren vil organisatorisk høre til i formidlingsafdelingen, indgå i et team af 4 museumsinspektører og primært have arbejdsplads i Roskilde. Vi lægger vægt på at inddrage den viden, der er forankret hos museets øvrige medarbejdere med kompetencer og ekspertise knyttet til indsamling og dokumentation, eksisterende samlinger, nyere tid, arkæologi og kulturhistorie.

OM ROMU
ROMU udspringer af Roskilde Museum, der blev etableret i 1929. I dag har ROMU 10 museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner. ROMU ønsker at være en markant aktør i kulturlivet og ROMU har ambition om at aktualisere viden om kulturarv og at gøre denne relevant og vedkommende.

ROMU er et af 10 museer, der på landsplan er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. Museet forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.

SØG STILLINGEN

 

 

Kilde: http://romu.dk/blog/romu-soeger-museumsinspektoer/
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...