Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 september 2019

Musiklærer

Byskovskolen, Benløse

Byskovskolen søger musiklærer

Byskovskolens søger en dygtig musiklærer til afdeling Asgård, med ansættelse pr. 1. november 2019 eller snarest muligt

Hvem er du?
Vores nye medarbejder er en uddannet og engageret lærer, som brænder for musikfaget
og som kan bidrage til Byskovskolens samlede udvikling.
Du er tydelig i din målsætning for elevernes læring, i din ledelse af klasserummet og du
har en anerkendende tilgang til dine elever.
Du skal desuden kunne bidrage til et godt og konstruktivt teamsamarbejde, et
velfungerende kollegialt sparringsrum, og til den allerede gode stemning på
arbejdspladsen.
 
Skolen
Byskovskolen er beliggende i Benløse og består af to skoleafdelinger, henholdsvis
Afdeling Asgård og Afdeling Benløse med hver sin SFO-afdeling, foruden SFO Gården.
Skolen har i alt cirka 660 elever og cirka 150 ansatte (lærere, pædagoger,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagogmedhjælpere og ledere) fordelt på de tre
matrikler.

Afdeling Asgård
Afdeling Asgård har et distriktsspor fra 0.-6.klasse, og en takstfinansieret
centerafdeling for børn med vidtgående tale-, høre- og bevægelseshandicaps fra det
meste af Sjælland.
Der arbejdes inkluderende mellem distrikt og center, hvor det er muligt.

Afdeling Benløse
Afdeling Benløse har distriktsklasser fra 0.-9. klasse.
Skoledistriktets udskoling er samlet på Afdeling Benløse.
Hertil kommer en mindre specialklasse med børn med udfordringer bl.a. inden for
autismespektret.

Om stillingen
Stillingen er i udgangspunkt med fast skema på afdeling Asgård, men som ansat på Byskovskolen skal du kunne løse opgaver på begge afdelinger, bl.a. samarbejder afdelingernes musiklærere om en fælles forårskoncert.

Du forventes af have ansvar for musikundervisningen i både distrikt- og centerklasser, ca. 10 lektioner ugentligt.

Du vil have tilknytning til et årgangsteam, og indgå naturligt i både afdelingsteam og fagteam, hvor der på alle niveauer arbejdes målrettet med at udvikle indbydende
læringsmiljøer med høj faglighed og trivsel for afdelingens elever.

Foruden undervisning i musik, har du gerne kompetencer til at dække et eller flere af fagene:

  • Dansk (alle trin)
  • Engelsk
  • Historie, kristendom, og/eller samfundsfag

– og naturligvis gerne andre spændende kompetencer og interesser.
 
I øvrigt er du:

  • holdspiller, der i samarbejde med dine kolleger kan organisere et inkluderende læringsmiljø for eleverne, med fokus på fællesskab, kompetencer, potentialer og behov.
  • bidragende til et målrettet og velfungerende teamsamarbejde.
  • en lærer som tilrettelægger en spændende og varierende undervisning for sine elever, med fokus på læring og trivsel.
  • en lærer, der tænker og agerer anerkendende over for alle elever og forældre.
  • en lærer med kendskab til, eller lyst til at arbejde med, co-teaching.

I Ringsted Kommune underviser lærere max. 26 lektioner (nyuddannede max. 25),
med en gennemsnitlig tilstedeværelse på 35 timer pr. uge.

Du er velkommen til at kontakte skolen for yderligere information og du er ligeledes
meget velkommen til at komme på besøg.
Kontakt derfor gerne afdelingsleder på afd. Asgård, Jette Selmer (40927333) eller skoleleder Martin Falkenberg Kofoed (20555309).

Ansættelsessamtaler forventes at foregå fredag den 20. september 2019.

Vi bryster os af, at Ringsted Kommune er Midt i Mulighederne. Det betyder blandt
andet ideelle transportmuligheder i alle retninger med både offentlig transport og bil.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.
Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling
og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund
til at søge den opslåede stilling.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen “Send ansøgning” neden under
selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt
at vedhæfte bilag som f.eks. CV, eksamensbeviser mv.

SØG STILLINGEN

 

Kilde: https://ringsted.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=721bd396-0661-47c7-8841-81993ccaf892&nocache=637018005158400000&fbclid=IwAR17GeRfozQzL13cRFgyiHTki1hGkSB2X9NQLgBUa9Nq3A0iwYenqQrJIMY
Annonce
Annonce

Fundraising 1

kursus
12 marAarhus

Projektudvikling og budgetlægning

Læs mere
Henter jobs...