Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 maj 2020

Solo Bratschist

Det Kongelige Teater

DET KONGELIGE TEATER OG KAPEL

København

CHEFDIRIGENT ALEXANDER VEDERNIKOV

KAPELKONKURRENCE

  • solo Bratschist

Tirsdag den 2. juni 2020 vil der blive afholdt konkurrence om en ledig stilling som 1. Solo bratschist i Det Kongelige Kapel.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

Konkurrenceopgaverne er:

  • Efter eget valg: 1. sats (med kadence) af Carl Stamitz’ Bratschkoncert i D-dur  eller F.A. Hoffmeister: Bratschkoncert i D-dur
  • Efter eget valg: 1. sats af Bela Bartok: Bratschkoncert , Willian Walton: Bratschkoncert eller Paul Hindemith: Bratschkoncert “Der Schwanendreher”  Evt. Orkesteruddrag.
  • Orkesteruddrag samt evt. kammermusik .

 

Alle orkesteruddrag og kammermusik kan ca. 2 uger før konkurrencens afholdelse downloades på: https://kglteater.dk/kapelkonkurrence

Ansættelse finder sted i henhold til Fællesoverenskomst for Det Kongelige Teater omfattende kunstnerisk personale og Protokollat til fællesoverenskomst for kapelmu­sikere mellem Det Kongelige Teater og CO 10 samt lokalaftaler indgået mellem Det Kongelige Teater og Dansk Musikerforbund.

Det Kongelige Teater forbeholder sig ret til at afholde prøvespillet for et antal indkaldte ansøgere.

Det første år er prøvetid med én måneds gensidigt opsigelsesvarsel.

Det Kongelige Teater ønsker at fremme etnisk ligestilling og opfordrer derfor både personer med dansk baggrund og personer med indvandrer- eller flygtningebaggrund til at søge stillingen.

Det er en forudsætning, at ansøgere uden for EU-landene ved ansættelsestidspunktet selv har sikret sig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

Online ansøgningsskema på:

https://kglteater.dk/om-os/job-og-uddannelse/ledige-stillinger/

Online ansøgningsskema med oplysninger om tidligere ansættelse m.m. skal være modtaget på teatret senest fredag den 15.05.2020 kl. 12.00

Eventuelle nærmere oplysninger: Kapeladministrator Jens Juul: jeju@kglteater.dk

 

Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Support inden for Mental Træning, Fundraising, Iværksætteri, Ansøgning/cv, Karriere.

Læs mere
Henter jobs...