Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 5 april 2020

Teater­direktør

Odense Teater

Teaterdirektør

Odense Teater søger en visionær teaterdirektør, der ambitiøst kan drive den kunstneriske udvikling. Teaterdirektøren skal modigt balancere nyskabende scenekunst med vigtige traditioner i dansk teater.

Med en ny ledelsesstruktur skal teaterdirektøren have fokus på den kunstneriske ledelse, herunder den løbende dialog og sparring med instruktører, dramaturger og skuespillere. Teaterdirektøren skal være en vigtig og synlig deltager i kulturlivet i Region Syddanmark, i Odense samt en anset personlighed på den nationale teaterscene.

Opgaven

Direktøren får ansvaret for teatrets kunstneriske linje, repertoireplanlægning, den kunstneriske produktion, rekruttering af skuespillere og instruktører samt for ledelsen af de medarbejdere, der er tilknyttet den kunstneriske produktion. Den nye teaterdirektør skal sikre at teatrets repertoire balancerer ”det modige og det sikre”, ”det nye og det kendte” og ”det brede og det smalle”. Teaterdirektøren skal således kombinere en ambitiøs og modig kunstnerisk linje med en ”sikker hånd” i
forhold til den kommercielle vinkel på teatrets virke. Teatrets succes fordrer stor kunst og god økonomi.

Ledelse af det kunstneriske personale udgør en væsentlig opgave for teaterdirektøren, herunder især at der skabes de bedste rammer for de kunstneriske processer. Odense Teater skal være en god og velfungerende arbejdsplads.

Teaterdirektøren skal have blik for udviklingstendenser i scenekunsten nationalt og internationalt og formå at skabe et spændende, engagerende og mangfoldigt repertoire, der appellerer til hele den syddanske befolkning.

Teaterdirektøren skal være en synlig, vidende og markant aktør i kulturlivet i Region Syddanmark og via relationer og netværk skabe de bedste forudsætninger for den fortsatte udvikling af Odense Teaters omdømme og virksomhed.

Endelig er det vigtigt, at teaterdirektøren kan fungere som en professionel rådgiver for bestyrelsen og etablerer et tillidsfuldt og konstruktivt samspil med økonomidirektøren, hvor de samlede kompetencer anvendes til den fortsatte udvikling af Odense Teater.

Personen

Ambitionerne er tårnhøje og derfor skal teaterdirektøren kunne omsætte mål for udviklingen af teatret til konkrete, livgivende processer og aktiviteter. Teaterdirektøren skal være kunstnerisk ambitiøs på teatrets og medarbejdernes vegne og turde udfordre og tænke nyt samtidig med, at teaterdirektøren har blik for værdien af etablerede teatertraditioner.

Teaterdirektøren skal derfor trives i rollen som den samlende figur og som katalysator for kunstneriske processer, hvor nyskabende scenekunst og mere traditionsbundne forestillinger danner en symbiose, som sikrer kunstnerisk udvikling og stor tilslutning til aktiviteterne på teatret.

Teaterdirektøren skal være en inddragende og nærværende leder, der ved, at de bedste resultater opnås, når ledere og medarbejdere oplever sig set, hørt, forstået og positivt udfordret. Teaterdirektøren skal gennem en tillidsfuld, konstruktiv og åben tilgang til samarbejdsrelationer sikre, at ledere og  medarbejdere på Odense Teater hver for sig og samlet udnytter deres fulde potentiale til gavn for Odense Teater.

Den nye teaterdirektør skal være en inspirerende, rummelig og tillidsvækkende teaterleder, som bliver et naturligt samlingspunkt for ledere og medarbejdere på Odense Teater. Direktøren skal være i stand til at skabe en naturlig balance mellem inddragelse af medarbejdere og samtidig kunne træffe beslutninger og skære igennem, når det er nødvendigt.

Bagagen kan være instruktør, dramaturg, skuespiller eller eventuelt have erfaring fra film- eller mediebranchen koblet med stor dokumenteret viden om teaterforhold. Teaterdirektøren skal have ledelseserfaring.

Tiltrædelse: 1. august 2021
Ansøgningsfrist: Søndag den 22. marts 2020

Kontakt gerne næstformand for bestyrelsen Karsten Wind Meyhoff, telefon
23 37 64 78 eller Lars Muusmann, MUUSMANN, telefon 40 76 72 27.

Læs mere om stillingen på www.muusmann.com
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

> Download jobopslaget (PDF)

Download yderligere information om stillings- og personprofil (PDF)

 

Kilde: https://www.odenseteater.dk/teaterdirektoer-soeges
Annonce
Henter jobs...