Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 8 november 2018

2 akademikere

Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen søger 2 akademikere til musik og scenekunst

Har du lyst til at arbejde med tilskudsforvaltning, projekter og kulturpolitisk rådgivning sammen med kolleger, der brænder for musik- og scenekunst? Har du fokus på at optimere administrative processer? Vil du bidrage til grundlaget for beslutninger om kursen for kunsten i Danmark?

I Slots- og Kulturstyrelsens enhed for Musik og Scenekunst arbejder 20 medarbejdere i tre team med sekretariatsbetjening af Statens Kunstfonds kunstfaglige udvalg inden for Musik, Scenekunst og Film. Vi administrerer desuden en række driftsbevillinger til musik- og scenekunstinstitutioner, indgår i nationale og internationale projekter og netværk og bidrager til betjening af Kulturministeriet og kulturministeren.

Om stillingerne

Stilling 1 er en international profil, med opgaver for Statens Kunstfond på musik- og scenekunstområdet, herunder sagsbehandling af ansøgninger til internationale aktiviteter og deltagelse i internationale projekter og netværk.

Stilling 2 vil primært omfatte sagsbehandling af ansøgninger samt sekretariatsbetjening på musikområdet for Statens Kunstfond

Opgaverne i stillingerne kan omfatte: 

 • Sagsbehandling for Statens Kunstfond af ansøgninger om tilskud
 • Kunstfaglig rådgivning af Statens Kunstfond
 • Bidrag til ministerbetjening
 • Kommunikation
 • Deltagelse i enhedens løbende opgaver
 • Tværgående opgaver i Slots- og Kulturstyrelsen
 • Projektledelse og/eller deltagelse i internationale projekter og netværk (stilling 1)
 • Udvalgssekretær (stilling 2)

Om dig 

Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse. Du er nyuddannet eller har et par års erfaring.

Desuden lægger vi vægt på at du:

 • bidrager til udvikling af administrative opgaver med fokus på effektivitet og kvalitet
 • har generelt kendskab til kulturområdet
 • kan balancere mellem faglig og politisk rådgivning for flere opdragsgivere
 • har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
 • kan arbejde i team, hvor tæt samarbejde er en forudsætning for at teamet når sine mål
 • kan arbejde selvstændigt og påtage dig ansvar

 

Særligt for stilling 1 lægger vi også vægt på, at du

 • er god til at opbygge og vedligeholde netværk
 • har kendskab til projektarbejde og projektledelse
 • har mere indgående fagligt kendskab til musik- eller scenekunstområdet og de aktører, der virker på områderne
 • kommunikerer sikkert på engelsk – både skriftligt og mundtlig

 

Særligt for stilling 2 lægger vi også vægt på, at du 

 • har indgående fagligt kendskab på musikområdet
 • kan løfte en opgave som udvalgssekretær og dermed være hovedansvarlig for et udvalg

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingerne er på fuld tid. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne.

Information og ansøgning

Har du spørgsmål til stillingerne, så kontakt enhedschef Henrik Wenzel Andreasen, tlf. 4110 2535, hwa@slks.dk

Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk. Du skal angive, om du søger den ene eller begge stillinger.

Ansøgning
sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest torsdag den 8. november 2018.

Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen “Søg stillingen” nederst på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 46/47.

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Slots- og Kulturstyrelsen

Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.

Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene.

Styrelsen har ca. 500 medarbejdere.

Søg stillingerne

 

Kilde: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=5001&departmentId=6071&ProjectId=117206&MediaId=5
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...