Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 5 april 2019

2. solobratschist

ODENSE SYMFONIORKESTER

Musikchef: Finn Schumacker

Med tiltrædelse medio august 2019 eller efter aftale

Konkurrence afholdes lørdag den 27. april 2019 i Odense Koncerthus

1. runde:
Stamitz: bratschkoncert, 1.sats m. kadence
Uddrag af orkesterlitteraturen

2. runde:
En af følgende 2 koncerter:
Bartok: bratschkoncert, 1.sats ELLER
Walton: bratschkoncert, 1.sats

3. runde:
Kammermusik
Brahms – Strygekvintet no. 2 in G-dur op. 111, 1. sats

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at
invitere et antal ansøgere. De inviterede får besked umiddelbart efter
deadline den 5. april 2019.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere
i landsdelsorkestrene. Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes
selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for
statsborgere fra det pågældende land.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen.

Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding inden fredag den 5. april 2019 kl. 12.00

Tilmelding kan kun foretages ONLINE via følgende link:

http://odensesymfoni.dk/om-os/jobs/  

Eksempler fra orkesterlitteraturen til alle 3 runder og rækkefølge kan downloades som
PDF på
http://odensesymfoni.dk/om-os/jobs/

Al kommunikation/information vil ske via e-mail.

For yderligere information rettes henvendelse til orkesterchef Peter Andersen på pande@odense.dk

Om Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 95.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. OdenseSymfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 54 mio. kr.

Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...