Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 september 2019

2. violin 2. solospiller

DET KONGELIGE TEATER OG KAPEL KØBENHAVN

DET KONGELIGE TEATER OG KAPEL, KØBENHAVN

Chefdirigent: Alexander Vedernikov

KAPELKONKURRENCE

2. violin 2. solospiller

Mandag d. 30 september og tirsdag d.1.oktober 2019 vil der blive afholdt konkur-rence om stillingen som 2. violin 2. solospiller i Det Kongelige Kapel.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Konkurrenceopgaverne er:

1. Runde:

W.A. Mozart: 1. sats (m. kadence) af en af følgende violinkoncerter: G-dur (KV 216), D-dur (KV 218) eller A-dur (KV 219)

Og orkesteruddrag.

2. Runde:

Efter eget valg: 1. sats (m. kadence) af en af følgende violinkoncerter: Brahms, Beetho-ven, Carl Nielsen, Sibelius eller Tjajkovskij.

Og orkesteruddrag.

3. Runde:

Orkesteruddrag og ensemblespil.

Alle orkesteruddrag kan ca. 2 uger før konkurrencens afholdelse downloades på: https://kglteater.dk/kapelkonkurrence

Stillingen som 2. solo 2. violin inkluderer mulighed for en fin italiensk violin som tjenesteviolin.

Ansættelse finder sted i henhold til Fællesoverenskomst for Det Kongelige Teater omfattende kunstnerisk personale og Protokollat til fællesoverenskomst for kapel-musikere mellem Det Kongelige Teater og CO 10 samt lokalaftaler indgået mellem Det Kongelige Teater og Dansk Musikerforbund.

Det Kongelige Teater forbeholder sig ret til at afholde prøvespillet for et antal ind-kaldte ansøgere.

Det første år er prøvetid med én måneds gensidigt opsigelsesvarsel.

Det Kongelige Teater ønsker at fremme etnisk ligestilling og opfordrer derfor både personer med dansk baggrund og personer med indvandrer- eller flygtningebag-grund til at søge stillingen.

Det er en forudsætning, at ansøgere uden for EU-landene ved ansættelsestidspunk-tet selv har sikret sig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

Online ansøgningsskema på: https://kglteater.dk/om-os/job-og-uddannelse/ledige-stillinger/

Online ansøgningsskema med oplysninger om tidligere ansættelse m.m. skal være modtaget på teatret senest fredag den 13.09 2019 kl. 12.00

Eventuelle nærmere oplysninger: Kapeladministrator Jens Juul: jeju@kglteater.dk

Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...