Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 juni 2019

Afdelingsleder

UngSolrøds fritidsafdeling

Afdelingsleder til UngSolrøds fritidsafdeling
UngSolrød søger en initiativrig, udviklingsorienteret og fleksibel afdelingsleder til at udvikle og understøtte et levende fritidsliv for unge i Solrød.
Har du lyst til at være med til at forme fremtidens unge og motivere dem til at deltage i et aktivt ungefællesskab?
Vil du være med til at skabe livsduelige borgere, der er klædt på til fremtidens udfordringer?
Kan du skabe rammer, hvor der er plads til faglig udfoldelse og kreativ tænkning, der kan omsættes til konkrete ungeprojekter og demokratisk dannelse?
Kan du lede og motivere medarbejderne i ungdomsklubberne og fritidsafdelingen, så de yder deres bedste, til gavn for de unge?
– ja, så er det lige dig vi mangler.
 
Jobbet
Du skal være leder for fem medarbejdere i vores to ungdomsklubber, samt medarbejderne i fritidsafdelingen, som består af en fritidsudviklingskoordinator, en kommunikations- og samskabelsesmedarbejder og en række timelønnede ungdomsskolelærere.

Du skal sammen med medarbejderne planlægge, vedligeholde og udvikle UngSolrøds fritidstilbud, herunder fritidsundervisning, ungdomsklubber og et nyetableret ungemiljø, hvor medarbejderne i stigende grad skal indtage en faciliterende rolle i forhold til at understøtte unges fællesskaber på de unges egne præmisser, ligesom der skal arbejdes målrettet med de unges demokratiske deltagelse og medborgerskab.

Du skal være inspirator og pædagogisk vejleder for klubmedarbejderne, og være med til at skabe fornyelse og motivation i ungdomsklubberne. Du skal være med til, at understøtte projekter med de unge som medskabere og du skal være med til at planlægge og deltage på ungdomsstudierejser.

Kvalifikationer
Det er en fordel, hvis du har erfaring med at være leder og initiativtager på forskelligartede arrangementer, aktiviteter og undervisningstilbud målrettet unge i alderen 13-18 år, men det er først og fremmest vigtigt, at du evner at engagere og involvere medarbejderne og de unge i både proces og gennemførelse.

Du skal have fingeren på pulsen i forhold til de unges ønsker og behov og sikre, at de unge får ny viden og færdigheder og gode oplevelser i udviklende fællesskaber.

Du skal være god til at se nye muligheder og konkretisere og virkeliggøre løst formulerede idéer.

Stillingen kræver stor grad af fleksibilitet og evne til selvledelse. Du skal være struktureret og dygtig til at planlægge, ligesom du evner at følge op på det, du sætter i gang.
Endelig skal du være god til at identificere og tænde passionen i medarbejderne.

Jobmiljø
Vi tilbyder en spændende og inspirerende arbejdsplads, hvor du får kontor sammen med dine nærmeste medarbejdere, der også arbejder med udvikling af unges fritid. Der er endvidere gode muligheder for sparring med andre faggrupper.
UngSolrøds administration er placeret på  Højagervænget 23, 2680 Solrød Strand.
Vi er en stor organisation med mange forskellige tilbud til unge:

  • Ungdomsskolens fritidsundervisning
  • Ungdomsklubber
  • 10.klassecenter
  • Ungebasen, hvor unge hjælpes til at blive beskæftigelses-eller uddannelsesparate.
  • SSP og gadearbejde
  • Erhvervsklasser for 8. og 9. klasse
  • Musikskole

Her vil du have din base, men øvrige arbejdssteder vil være i hele kommunen – hvor de unge og en lang række samarbejdspartnere er.
Du kan læse meget mere om vores tilbud på www.ungsolrod.dk

 
Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse pr. 15. august 2019
Stillingen er på fuld tid, og den aflønnes efter overenskomst for ledere i ungdomsskolen.
En stor del af din arbejdstid vil ligge på tidspunkter, hvor de unge har fri fra skole, så du skal forvente en del aften og weekendarbejde. Ligeledes vil arbejdsbyrden variere henover året.

Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at kontakte leder Lene Reffstrup på 5618 2542

Ansøgning
Vi modtager kun elektroniske ansøgninger via link i dette opslag.
Ansøgningsfristen er 12. juni kl. 12

I Solrød Kommune gør vi en forskel sammen med borgerne. Vi arbejder for at virkeliggøre byrådets vision om, at Solrød skal være det bedste sted at leve og bo. Som arbejdsplads er vi et fællesskab, hvor vi løfter opgaverne på tværs af institutioner og afdelinger, og hvor du som medarbejder er en vigtig medspiller. Vi er i bevægelse og har hele tiden fokus på at lære og blive bedre. Vi tager ansvar for at løse opgaverne med blik for helheden, og du har som medarbejder indflydelse på løsningen af opgaverne og på din arbejdsplads

SØG STILLINGEN

 

Kilde: https://solrod.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=408a047a-f7c2-4828-8f2f-5899785f5b70&nocache=636942834840270000&fbclid=IwAR0tpl_zguZww8Ncv1Dlboozj01xCuvWSniMsyAzuVflwUHRxkt2iR8_y5g
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...