Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 september 2019

ARRANGEMENTS­KOORDINATOR

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, KBH

ARRANGEMENTSKOORDINATOR

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium søger en engageret og fleksibel

arrangementskoordinator til konservatoriets koncerter og øvrige arrangementer.

Konservatoriet er inde i en udvikling som en afgørende aktør i det danske, nordiske og

internationale kunstneriske uddannelsesmiljø og musikliv.

Stillingen er tæt knyttet til konservatoriets uddannelsesaktiviteter, og i det daglige vil du

arbejde sammen med konservatoriets ledelse, uddannelses- og faggruppeledere, lærere og

studerende, arrangementskoordinator og orkesterregissør, teknikere m.v.

Konservatoriet arrangerer årligt ca. 250 koncerter, herunder samarbejdskoncerter med andre

kulturinstitutioner. Koncertaktiviteterne planlægges i tæt samarbejde med rektoratet og

faggruppelederne. Derudover vil der være afvikling i samarbejde med bl.a. teknisk afdeling.

Arrangementskoordinatoren vil desuden have kontakt til en lang række eksterne

samarbejdspartnere, herunder Copenhagen Phil, DR SymfoniOrkestret, konservatorier,

koncertarrangører, flyttefirmaer og klaverstemmere.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

· Planlægning, koordinering og afvikling af koncerter, herunder debutkoncerter,

kammerkoncerter, studiekoncerter, Onsdagskoncerter, festivaler m.m.

· Overordnet koordinering af aktiviteter i koncertsalene

· Udarbejdelse af kontrakter til medvirkende og budgetter i relation til koncertområdet

· Udfærdigelse af informationsmateriale, bl.a. koncertbrochurer, programmer og plakater

· Øvrige opgaver i relation til konservatoriets virke

Der vil blive foretaget en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer. Det er således en

fordel, hvis ansøgere kan dokumentere erfaring og kvalifikationer inden for følgende områder:

· Erfaring fra lignende stilling i musiklivet og relevant uddannelsesbaggrund

· Stor viden om klassisk musik og dansk musikliv samt forståelse for præmisserne på en

uddannelsesinstitution

· Gode samarbejdsevner, herunder evne til at kommunikere med konservatoriets mange

forskellige studenter- og personalegrupper

· Evne til at arbejde selvstændigt, systematisk og med overblik – også i pressede situationer

· Gode skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk

· Erfaring med anvendelse af IT i relation til planlægning samt InDesign/Photoshop

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium lægger vægt på et mulighedsskabende arbejdsmiljø baseret på en høj grad af medinddragelse. Stillingen er på 37 timer ugentlig og besættes i henhold til gældende overenskomst. Der må påregnes en del fleksibilitet i forbindelse med afvikling af projekter, herunder aften-/weekendarbejde, og der vil være udsving i timetal fra uge til uge. Stillingen refererer personalemæssigt til administrationschefen. Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse skal være Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i hænde senest mandag den 16. september 2019 kl. 12.00. Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrationschef Carsten Ruby eller arrangementskoordinator Anne Heide på tlf. nr. 72 26 72 26. Om Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er Danmarks største og ældste uddannelsesinstitution for klassiske musikere og musikpædagoger omfattende bachelor- og kandidatuddannelser samt en overbygningsuddannelse i solistklassen. Konservatoriet, der både er en uddannelses- og kulturinstitution, har en stærk international profil og samarbejder med en række af de bedste konservatorier i verden. Konservatoriet har tilknyttet godt 400 studerende, ca. 50 fastansatte lærere, 30 teknisk-administrative medarbejdere og mere end 120 timelærere. Musikkonservatoriet har en bevilling på ca. 92 mio. kr.

Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...