Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 februar 2019

Ballettrepetitør /­ Ballet repetiteur,

permanent full-time position 100%

Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera & Ballett utlyser stillingen som:
Ballettrepetitør / Ballet repetiteur, permanent full-time position 100%

Følgende arbeidsoppgaver er tillagt stillingen

Klaverspill ved klasse
Klaverspill ved studioprøver og sceneprøver med ballettens repertoar
Orkestertjeneste på klaver, celesta og cembalo
Klaverspill til prøvedans

Den vi søker må ha følgende kvalifikasjoner

Gode pianistiske ferdigheter
Erfaring med og interesse for ballett
Gode engelskkunnskaper og vilje til å lære norsk
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Det vil i tillegg være en fordel med

Erfaring fra tilsvarende stilling i et annet ballettkompani
Ballettfaglig kunnskap

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til prøvespill med følgende repertoar

Piano solo verk, ballettmusikk, klaverspill ved ballettklasse, prima vista, orkesterverk

Vi kan tilby

Høyt kunsterisk nivå
Utviklingsmuligheter
Pensjons- og gruppelivsforsikring
Gunstig ferieordning

Stillingen lønnes etter tariffavtalen mellom DNO&B – MFO/Fagforbundet/NTL/NLL/NITO
Eventuelle spørsmål rettes til Helle Sørbye Larsen, tlf: 47915410, mail:
helle.sorbye.larsen@nasjonalballetten.no

Repertoar for ballett musikk sendes til inviterte kandidater ca. 4 uker før prøvespill på e-post

Den Norske Opera & Ballett ønsker å stimulere til et godt arbeidsmiljø preget av mangfold.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.

Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.

Søknadsfrist : 01.02.2019

Den Norske Opera & Ballett

er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon. Aldri har flere gått i Operaen og
aldri har tilbudet til publikum vært større. I 2017 besøkte 307068 publikummere
en forestilling. Driftsbudsjettet for 2017 var på 773,4 mill. NOK, hvorav stats-
tilskuddet utgjør 611,4 mill. NOK. DNO&B er en stor arbeidsplass med i underkant
av 600 ansatte i drøyt 40 ulike yrkesgrupper og fra 40 nasjoner.

Annonce
Annonce

Pro Tools

kursus

Godt i gang med Pro Tools

Læs mere
Henter jobs...