JOBSCENEN - Billedkunst-koordinator og -lærer, evt. i kombinationsstilling
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 august 2019

Billedkunst-koordinator og -lærer, evt. i kombinationsstilling

Billedskolen, Billund Kulturskole

Vil du være en inspirerende og kreativ drivkraft i Billedskolen på Billund Kulturskole?

Til Billund Kulturskoles Billedskole søger vi en koordinator samt en underviser pr. 1. oktober 2019, evt. som kombinationsstilling.

Billund Kulturskole er en dynamisk institution med Musikskole, Billedskole, Balletskole og Teaterskole. Til Billedskolen søger vi nu en koordinator samt en underviser, der brænder for billedkunsten og for at give børn og unge en fagligt inspirerende og spændende undervisning på vores hold. Dertil er vores varemærke at skabe events og projekter, der rækker ud til andre samarbejdspartnere og eksterne brugere. De to stillinger som henholdsvis koordinator og billedkunstlærer kan enten søges enkeltvis eller samlet. Dette bedes fremgå tydeligt af ansøgningen.

Billedskolen har i sæson 2018/19 haft 120 elever fordelt på ni hold. Billedskolesæsonen er overordnet 30 uger med opstart i uge 36.

Stillingen som koordinator for Billedskolen

indeholder rollen som teamkoordinator for lærerteamet og hermed koordination og samarbejde med Kulturskolens ledelse. Du vil også blive udvikler af og tovholder for projekter, ofte i samarbejde med Kulturskolens øvrige afdelinger. Dertil kommer administrative opgave på området såsom bl.a. materialeindkøb, elevadministration og kommunikation.

Stillingen som koordinator er normeret til 20 % af en fuldtidsstilling efter funktionærloven.

Som billedkunst-koordinator forventer vi:

· At du er billedkunstfagligt veluddannet, gerne selv aktivt skabende, med et blik for, hvad faget kan, og hvordan det kan indgå i forskellige tværfaglige samarbejder.

· At du er god til at fostre nye idéer og tilpasse dem til virkeligheden.

· At du har gode samarbejdsevner og ligeledes kan arbejde selvstændigt og struktureret.

· At du kan klare perioder med ekstra mange bolde i luften og fleksibel arbejdstid.

· At du er en tydelig kommunikator, både skriftligt og mundtligt, samt har flair for PR.

· At du er god til at skabe kontakter eksternt og internt.

· At du kan indgå i den humoristiske tone, der er i den samlede institution.

Stillingen som billedkunstlærer

indeholder undervisning af tre aldersinddelte billedskolehold på den samme skole. Denne stilling er normeret til ca. 7,7/37 af en fuldtidsstilling. Billund Kulturskole har en velfunderet tradition for samarbejde med skoler og andre aktører, så der vil udover normeringen være god mulighed for at indgå i skoleprojekter og andre billedkunst- og tværfaglige projekter.

Som billedskolelærer forventer vi:

· At du er billedkunstfagligt veluddannet og selv aktivt skabende.

· At du er fagligt bredt velfunderet inden for forskellige teknikker som tegning (også digitalt), skulptur, grafik, maleri og blandformer.

· At du har lyst til at samarbejde med andre i et fagligt og kreativt teamsamarbejde.

· At du har undervisningserfaring.

· At du møder eleverne med godt humør og engagement.

· At du kan inspirere og udfordre såvel begyndere, som videregående elever.

· At du er nysgerrig på eleverne og sætter passende mål.

· At du ser muligheder i forskellige projekter og events.

· At du kan arrangere udstillinger og ferniseringer.

· At du har lyst til at være med til at udvikle undervisningstilbuddet

Læs mere om vore undervisningstilbud på www.billundkultur.dk

Stillingerne søges på https://billund.dk/om-kommunen/job/

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikskolelærere mellem KL og FMM. Billund Kommune indhenter børneattest på nye medarbejdere.

Ansøgningsfrist: Onsdag 14. august 2019 Ansættelsessamtaler afholdes onsdag dag 21. august 2019 om eftermiddagen.

For yderligere information: Du er velkommen til at kontakte kulturskoleleder Per Weile Bak på pwb@billund.dk eller på tlf. 72131526/30125632 (Er tilbage fra ferie pr. 1. august).

Annonce
Henter jobs...