Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 juli 2019

Børne­korleder

8 t/uge

Jyderup kirke

Børnekorleder ved Jyderup kirke,
En stilling som børnekorleder ved Jyderup kirke, Jyderup sogn er ledig pr. 1 august 2019.

Stillingen er på 8 timer pr. uge

Børnekorlederen skal varetagefølgnede opgaver:

Lede et spirekor (0.-2. klasse) 45 minutter ugentligt of et juniorkor (3.-6 klasse) 60 minutter ugentlig følgende skoleåret samt medvirker ved optrædender efter aftale, når koret er klar til det.Desuden skal du medvirke ved afhentning af spirekoret i den nærliggende SFO sammen med frivillige. der vil forekomme mødeaktivitet. frivillige vil være behjælpelige ved korøvelserne, som vil foregå i sognegården i Jyderup og i Jyderup kirke.

Jyderup sogn har 4.649 antal indbyggere, 10 antal ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved at have fokus på medinddragelse, frivillighed og kvalitet i de aktiviteter, vi står for.

Vi forventer, at du:

er frisk på at være primus motor sammen med menighedsrådet i Jyderup sogn i opstarten af de to kor.

Der erpligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsemyndigheder i ” De ni sogne” i overensstemmelse med de aftalermenighedsrødet indgår/har med andre ansættelsemyndigheder.

Ansættelsen sker ved Jyderup sogns Menighedsråd beliggende Elmevej 11, 4450 Jyderup.

Ansættelse af en børnekorleder er omfattet af Fællesoverenskomstem mellem Finansministerietog CO10- Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 forKirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirke musiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255.49 kr. ( nutidskroner). fikspunket er 284.389,89 kr.

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsebrøk.

Aftale om indplacering i lønentervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jette Møller på telefonnummer 25339207/ mail 7299fortrolig@sogn.dk

ansøgning

Ansøgningen med relavante bilag sendes til Jyderup sogn, Elmevej 11, 4450 Jyderup eller på mail til 7299fortrolig@sogn.dk

ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 15. juli 2019

ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 17. juli 2019.

Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet referancer

Kontaktpersoner

Menighedsrådsformand
Jette Møller
Hovednummer: 25339207
jhm@dukamail.dk

Arbejdsgiver

Jyderup Menighedsråd
Elmevej 11
4450 Jyderup

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8442978?fbclid=IwAR1_ei0olkO29CPy1e57WDFXHL3mp09i7Q2RuaaVU2U1-k8gU2jc06FaN18
Annonce
Annonce

Udfold din stemmes potentiale

kursus
18 novNykøbing Sjælland

Kursus på Den Danske Scenekunstskole

Læs mere
Henter jobs...