Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 december 2018

Børne- og ungemedarbejder

18 timer pr/uge

Hjortshøj Kirke, Aarhus

Børne- og Ungemedarbejder ved Hjortshøj Kirke

Vi søger en medarbejder, der kan fortsætte og videreudvikle det påbegyndte børne- og ungearbejde ved Hjortshøj Kirke.

Stillingen er på 18 timer pr. uge og ønskes besat pr 21. december 2018 eller snarest muligt.

Vi forventer at:

 • Du er fortrolig med den kristne grundfortælling og kan formidle den i øjenhøjde med børn og unge.
 • Du kan planlægge, organisere, engagere og har erfaring med undervisning af minikonfirmander og konfirmander.
 • Du er god til at arbejde selvstændigt, samtidig med at du indgår i samarbejde med præsten og kirkens øvrige medarbejdere.
 • Du i samarbejde med præsten tilrettelægger og afvikler børne- og ungegudstjenesterne.
 • Du er fortrolig med brug af de sociale medier og har lyst til at viderebringe de gode historier om kirkens arbejde.
 • Du kan styrke og fortsætte samarbejdet med andre organisationer i byen som f. eks. FDF.
 • Du kan samarbejde med vores frivillige og motivere og styrke det frivillige arbejde.
 • Du har ansvaret for fredagsklubben (7. – 9. klasse) fredag aften.

Sognet og kirken:

Der bor ca 4000 indbyggere i sognet, hvoraf mange er børnefamilier. Der er således basis for meget børnearbejde.

Der er tæt og positivt samarbejde med skole, institutioner og foreninger.

Der bliver 3 konfirmandhold fremover. Minikonfirmander undervises efter skoletid i sognegården.

En gruppe frivillige understøtter muligheden for at lave mange forskellige aktiviteter.

Der henvises i øvrigt til kirkens hjemmeside for yderlige oplysninger: http://www.hjortshoejkirke.dk

Arbejdsopgaver:

 • Undervisning af minikonfirmander
 • Hjælp til undervisning af konfirmander.
 • Planlægning og afvikling af gudstjenester for børn og unge i samarbejde med præsten.
 • Videreudvikling af sommerskoledage.
 • Igangsætte klubarbejde for unge mennesker fredag aften.
 • Samarbejde med de frivillige og være medkoordinator.

Arbejdssted og tid:

Arbejdsstedet er primært Hjortshøj Kirke og Sognegård.
Arbejdstiden kan variere, men er normalt tirsdag til torsdag. Der må påregnes aften- og weekendarbejde blandt andet i forbindelse med fredagsklub og konfirmandlejr. Mandag er fast fridag.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte
Sognepræst Morten Skovsted tlf. 8622 0230, mail: morten@skovsted.dk
Menighedsrådsformand Peder Kjærgaard tlf 2214 0213, mail: formand@hjortshoejkirke.dk

Ansøgningsfrist: mandag den 17. december 2018 kl. 12.00

Ansøgningen sendes på mail til: 8249fortrolig@sogn.dk

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling aflønnes i løngruppe 2. årslønnen aftales inden for intervallet 295.874.-kr – 422.669.-kr. (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk. Fikspunktet er 349.360,- (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 30.960,-kr., kvoteret efter arbejdstidsbrøk (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Der indhentes referencer og Børneattest.

Ansøgningen, der sendes på mail til 8249fortrolig@sogn.dk, skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 17. december kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 19. december fra kl. 17 eller efter aftale.

Antal ledige stillinger:
1

Kørekort:
B, A10

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...