Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 6 august 2018

By-udvikler til projektledelse af ”Udvikling af Ebeltoft”

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune søger en projektleder, der i de kommende år skal sikre fremdriften af ”Udvikling af Ebeltoft”.

Ebeltoft er en by med 8.700 indb. smukt beliggende ved Ebeltoft Vig. Byen er en del af Nationalpark Mols Bjerge. Hvert år besøges byen af tusindvis af turister, som kommer for at opleve den velbevarede bymidte og attraktionerne langs havnen med Fregatten Jylland og Glasmuseet som byens fyrtårne. I den tidligere maltfabrik er et nyt kulturcenter på vej med museum, bibliotek, borgerservice, kreative iværksættere, en afdeling af Statens Værksteder for Kunst, spisested, bryggeri m.m.

Der er udarbejdet en ”Visions- og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn”, en masterplan for udvikling af havnefronten og flere enkeltstående projekter har været i støbeskeen, som skal forskønne havnepromenaden og skabe sammenhæng på mellem bymidte og havnefront.
Byrådet har sammen med fonde investeret i realisering af det kulturelle samlingssted i den tidligere maltfabrik, og der opkøbes arealer for at sikre den strategiske udvikling af Ebeltoft. Satsningen skal endvidere binde Ebeltofts stærke by-brand sammen med Nationalpark Mols Bjerges stærke natur-brand og sikre bedre udnyttelse af turismepotentialet, som skal fremme jobskabelse og bosætning.

Byrådet har pt afsat 11,5 mio.kr. til udvikling af Ebeltoft 2018-2021, og det forventes, at indsatsen videreføres efter 2021.

Til dette vigtige projekt søger Syddjurs Kommune en erfaren og driftig projektleder, der skal kunne spænde over et bredt felt af opgaver som: Strategisk byledelse, fysisk planlægning, netværksledelse, samarbejde med borgere, interessenter og investorer, fundraising, kommunikation og styring af økonomi.

Stillingen er placeret i afdelingen for Plan, Udvikling og Mobilitet med reference til afdelingslederen. Der er tale om en fastansættelse.

Opgaverne:

Opgaverne for den kommende projektleder er mange og spænder over en bred vifte af opgaver og indsatser. Stillingen kræver, at du både er stærk til at opbygge relationer og netværk, og at du som professionel projektleder kan holde fast i styringen af de mange opgaver og indsatser. Du skal både være strategisk og analytisk velfunderet med en praktisk tilgang til opgaverne og ikke være bange for at ”få jord under neglene”, når det er nødvendigt.

Helt konkret vil dine opgaver være:

• Etablering af en velfungerende intern og ekstern organisation omkring opgaverne.
• Udarbejdelse af plan for udmøntning af de afsatte midler herunder igangsættelse af konkrete fysiske anlæg og aktiviteter.
• Fundraising til projekter.
• Sikring af den interne politiske forankring af ”Udvikling af Ebeltoft” i samarbejde med afdelingschefen.
• Udformningen af en kommunikationsstrategi og –plan, der sikrer åbenhed og gennemsigtighed for såvel interne som eksterne interessenter.

Succeskriterier for stillingen

Inden for det første halve år forventer vi, at du:

• Har opbygget en intern organisation, hvor der er en klar opgave- og rollefordeling blandt de interne afdelinger, som kommer til at bidrage til Udvikling af Ebeltoft, og hvor koordinering og fremdrift i opgaverne sikres.
• Har opbygget organiseringen af udvikling af Ebeltoft med et forum, som kan bidrage til at forankre initiativer i byen og give adgang til væsentlige aktører og interessenter.
• Har opbygget et stærkt eksternt netværk og evt. dannet arbejdsgrupper og projektgrupper omkring udvalgte opgaver.
• Har varetaget den overordnede projektledelse af en velfungerende fysisk kobling mellem Maltfabrikken og byens kystlinje.
• Har sikret fremdrift både i de store linjer og i de små projekt- og aktivitetsrettede sammenhænge.
• Har formuleret en fundraising-strategi i forhold til kortsigtede aktiviteter.
• Har formuleret en kommunikationsstrategi og iværksat handlinger.

Inden for det første år forventer vi, at du har:

• Har igangsat en grundig interessentanalyse og har formuleret langsigtet investorstrategi, som rækker ud over Ebeltoft og afdækker relevante parter. Dette indebærer, at du har skabt relationer til de parter, som forventes at indgå i samarbejdet på både kort og langt sigte. Inden for det første år til halvandet foreligger investorstrategi.

Din profil:

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være mangeartet, men vi lægger vægt på, at du kan dokumentere relevant erfaring fra større kommunale byudviklingsprojekter, har erhvervet dig kompetencer inden for proces- og projektledelse samt har erfaring med at arbejde i en politisk organisation. Du er med andre ord en generalist med specialisterfaring inden for flere af emnerne: strategisk ledelse, analyse, økonomistyring i projekter, procesledelse, byplanlægning, byudvikling, turisme, bosætning og kommunikation.

Ønsker til personen:

• Solid erfaring med byudviklingsprojekter og byplanlægning.
• Forståelse for byudviklings betydning for tiltrækning, jobs og beskæftigelse i det langsigtede perspektiv.
• Forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation.
• Stærke kompetencer i projektledelse og procesledelse.
• Stærk i såvel skriftlig som mundtlig kommunikation.
• Forståelse for de mange forskellige interessenter, der kan være i et projekt og evner til at få det bedste ud af samarbejdet fra frivillige og ildsjæle til investorer.
• Erfaring med økonomistyring af større projekter.
• Forstå kompleksitet og bruge dette som platform for innovation.
• Fleksibel og åben med en løsningsorienteret tilgang til opgaverne.
• Trives med en travl arbejdsdag, hvor opgavefokus veksler mellem kort og langt perspektiv.

Vi tilbyder:

• Spændende og udfordrende opgaver i en ambitiøs kommune, der kobler sig på vækstcentret omkring Aarhus, og som har et velfungerende samarbejde med Aarhus og Norddjurs kommuner om Djurslands rolle i forhold til turismeudvikling.
• Stor frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet samt gode og dygtige kolleger både i det nære og på tværs af hele den kommunale organisation.
• Vi prioriterer et uhøjtideligt miljø med fokus på kvalitet i opgaveløsningen, arbejdsglæde, gensidig tillid og godt humør.

Du kan finde oplysninger om:

• Syddjurs Kommune her: www.syddjurs.dk
• ”Vision og Udviklingsstrategi for Ebeltoft By og Havn”:https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/bilag_1_-_udviklingsplan_for_ebeltoft_by_og_havn.pdf
• Ebeltoft i Kommuneplan 2016:http://kommuneplan.syddjurs.dk/dk/kommuneplan-2016/maal-og-retningslinjer/bosaetning/ebeltoft/

Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte teknik- og miljøchef Rune Asmussen på tlf. 20 31 28 10 eller afdelingsleder Henrik S. Bernberg på tlf. 40 13 45 40.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Der er tale om en fastansættelse på fuld tid. Der vil forekomme mødeaktivitet ud over normal arbejdstid.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse forventes at kunne ske senest den 1. oktober 2018.

Ansøgningsfristen er den 6. august 2018.

1. samtalerunde afholdes 20. august og 2. samtalerunde 28. august.
Mellem 1. og 2. samtale vil der blive gennemført test.

”Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.”.

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 42.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, der tilsammen tæller cirka 1,2 mio. indbyggere.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet – som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.

Kilde: Jobnet.dk
Annonce
Annonce

Jonatha Brooke

Masterclass
3 oktAarhus
3 okt
5 oktKøbenhavn
6 oktKøbenhavn

Masterclass for sangskrivere

Læs mere
Henter jobs...