Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 december 2018

Cellist, tutti

Copenhagen Phil

Chefdirigent: Toshiyuki Kamioka

Æresgæstedirigent: Lan Shui

Musikchef: Uffe Savery

 

Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester søger til tiltrædelse snarest:

Solocellist

Cellist, tutti

Et antal ansøgere vil blive indkaldt til konkurrencen, der finder sted fredag den 25. januar 2019 i Konservatoriets Koncertsal.

Opgaver:

  • 1 runde: Haydn cellokoncert, D-dur, Hob. VIIb:2, 1. sats (eksposition, gennemføring samt kadence af Maurice Gendron)
  • 2 runde: 1. sats fra én af følgende: Dvorak cellokoncert h-mol, op. 104 eller Schumann cellokoncert a-mol, op. 129.
  • 3 runde: Orkesteruddrag.
  • For ansøgere til solocello-stillingen bliver 3. runde med orkester.

Orkesteruddrag fremsendes elektronisk ca. 3 uger før konkurrencen.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved konkurrencen. Udgifter til evt. prøver samt rejseudgifter m.v. afholdes af ansøgeren.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i Landsdelsorkestrene.

Ansættelse af ikke EU-borgere er betinget af gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Evt. udgifter forbundet hermed afholdes af den ansatte.

Ansøgningsblanket findes på https://copenhagenphil.dk/jobs

Ansøgningsfrist: mandag den 17. december 2018.

For deltagelse ved konkurrencen indbetales et depositum på 500 kr. Kontonummer for depositum oplyses ved tilmelding. Beløbet refunderes ved fremmøde eller afbud senest 24. januar 2019.

Yderligere oplysninger hos produktionsleder Katrine Lund Basbøll på telefon: +45 2248 2882.

Gennem mødet med musikken ønsker Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester at styrke det enkelte menneske og berige samfundet. Med åbenhed, nysgerrighed og mod bringer vi musikken tættere på det enkelte menneske. Vi lægger vægt på at skabe en kultur og ramme for, at de ansatte har et medejerskab i udviklingen af orkestret.

 

Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...