Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 februar 2020

Chef

GD Stab - DR Byen, KBH

Chef for sekretariatet i generaldirektørens stab

Generaldirektørens stab indeholder en række centrale funktioner i DR, som er organisatorisk placeret direkte under DR’s generaldirektør. Der er omkring 40 ansatte i Generaldirektørens stab som fordeler sig på områderne Kommunikation, Medieforskning, Etik og Sekretariatet.

DR har i efteråret 2019 vedtaget en ny strategi ved navn ”Sammen om det vigtige”, der sætter konkrete mål og tydelige ambitioner for udviklingen af DR. Sekretariatet i generaldirektørens stab har en central rolle i forhold til at implementere, forankre og følge op på strategien. Det sætter store krav til sekretariatets evne til at samarbejde med alle de forskellige områder på tværs af DR.

Med strategien har DR sat ekstra fokus på arbejdet med god ledelse. Det er forventningen, at ledere i DR er tydelige om formål og retning og kan levere resultater. Ledere i DR skal samtidig besidde mod og ordentlighed og tage ansvar for helheden i DR’s opgaveløsning.

Som chef for sekretariatet i Generaldirektørens stab får du det overordnede ansvar for sekretariats opgaver samt ledelsen af seks medarbejdere med udgangspunkt i DR’s ledelsesværdier. Du skal desuden bistå underdirektøren i arbejdet med at sikre effektive processer på tværs af DR og være drivkraften i tværgående udviklingsopgaver.

Sekretariatet har følgende hovedopgaver:

 • Betjening af Generaldirektøren (kalender, udarbejdelse af oplæg og præsentationer, mødeforberedelse, rådgivning på konkrete sager, øvrige ad-hoc-opgaver)
 • Koordinering af DR’s arbejde i relation til medieforlig og public service-kontrakt
 • Koordinering af arbejdet med DR’s virksomhedsstrategi og andre tværgående udviklingsopgaver
 • DR’s kontakt til Kulturministeriet ifm. folketingsspørgsmål, høringer mv. og servicering af det politiske niveau
 • Koordinering af DR’s eksterne interessevaretagelse
 • Betjening af direktionen og bestyrelsen
 • Varetage og forberede DR’s deltagelse i det internationale samarbejde (i Norden og i EBU)

Din profil
Vi forventer, at du:

 • Har en længere videregående uddannelse
 • Har relevant ledelseserfaring eller talent for ledelse
 • Har erfaring med ledelsesbetjening og organisationsudvikling på højt niveau
 • Er tydelig og kan sætte en klar retning for medarbejdernes opgaveløsning
 • Tænker analytisk og strategisk og kan omsætte tanker til handling
 • Er processtærk, god til at samarbejde og tager ansvar for helheden i opgaveløsningen
 • Er målrettet, resultatorienteret og kan afslutte opgaver inde for deadline
 • Har stærke formidlingsevner og kan udarbejde velfunderede beslutningsoplæg
 • Kan bevare overblikket i en omskiftelig hverdag og hjælpe medarbejderne til at gøre det samme
 • Har interesse for mediebranchen og rammerne omkring dansk public service

Vi tilbyder

 • Et udfordrende chefjob på en af Danmarks mest spændende arbejdspladser, som er under stor forandring
 • Lejlighed til at prøve kræfter med mange forskellige opgaver og indgå i samarbejdsrelationer med mange dygtige og engagerede kolleger
 • Et uhøjtideligt og uformelt arbejdsmiljø
 • Gode udviklingsmuligheder både personligt og fagligt

Kontakt og praktisk info
Du kommer til at arbejde i DR Byen på Emil Holms Kanal 20, 0999 Kbh. C, som har metro lige til døren.

Du ansættes på fuld tid efter gældende overenskomst. Løn fastsættes efter kvalifikationer.

Du er velkommen til at kontakte konstitueret underdirektør Lasse Ring Christensen (lcla@dr.dk, 25363193), hvis du vil vide mere om stillingen.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, dit cv og relevante eksamenspapirer m.v. Stillinger i DR kan udelukkende søges digitalt.

DR ønsker at afspejle det danske samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede kandidater uanset køn, alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.

Ansøgningsfristen er fredag den 14. februar.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 8 og 9.

Kontakt os

Lasse Ring Christensen
25363193

SØG STILLINGEN

 

Kilde: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1165&ProjectId=146477&MediaId=5
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...