Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 januar 2020

Designere

Projektansættelse

Designskolen Kolding

Metodestærke designere med interesse i bæredygtighed søges til Designskolen Kolding

Designskolen Kolding søger 2-3 metodestærke designere til bl.a. at indgå i skolens arbejde med pilotprojekter inden for bæredygtigt design.

Designskolen Koldings forsknings- og udviklingsarbejde er forankret inden for tre videnmiljøer: bæredygtighed og design, socialt design og leg og design. Alle skolens videnskabelige medarbejdere, som bedriver enten videnskabelig forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed er organiseret i tre laboratorier, der understøtter de enkelte videnmiljøer. Laboratorierne sikrer en fælles, faglig udvikling og opdatering af skolens videngrundlag, blandt andet gennem publicering af videnskabelig forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt erfaring fra faglige og strategiske netværk og samarbejder med eksterne videnpartnere, organisationer og virksomheder. Ved brug af designmetoder udvikler og formidler laboratorierne viden, positive forandringer og/eller nye kompetencer og forretningsmuligheder sammen med offentlige organisationer og private virksomheder og samtidig bidrager vi med undervisning til skolens uddannelse, herunder efteruddannelsen.

Du vil indgå i skolens laboratorium for Bæredygtighed & Design men vil i en hvis udstrækning også indgå i opgaver på tværs af de tre laboratorier, hvor du vil komme til at arbejde med fx projektledelse, support til forskerne, designudvikling, undervisning på efteruddannelsen og facilitering.

Opgaver

Der er forskellige opgaver, som skal løftes, og du må meget gerne uddybe, hvilke af opgaverne du er kvalificeret til og brænder for. Ud fra de indkomne ansøgninger kan vi tilbyde en stilling, der dækker en eller flere af opgaverne.

  • Forskningsassistent på pilotprojekter inden for bæredygtig design
  • Facilitering, workshops, undervisning (fx Bæredygtig udvikling, Design i Praksis)
  • Evt. litteraturstudier, konceptudvikling (Research Through Design)

Om dig

Vi søger designere med særlig interesse for design og bæredygtighed. Der udover forventer vi, at du har en baggrund i eller kendskab til vores grundfagligheder: accessory design, kommunikationsdesign, industriel design, mode eller tekstildesign, eller spil, digital kommunikation eller designledelse. Vi forventer, at du har praktisk erfaring med designprocessen og dens metoder – herunder grundig designresearch, brugerinddragelse og tilrettelæggelse, samt gennemførelse og analyse af brugerundersøgelser på tværs af fag og brancher. I forlængelse heraf skal du være i stand til at udvikle tydelige indsigter, der kan danne baggrund for yderligere udvikling af idéer, koncepter, metoder og modeller – enten i interne teams eller i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Vi forventer desuden, at du har erfaring med projektstyring, struktureret arbejde, er samarbejdsorienteret og metodisk, samt i stand til at overholde skarpe deadlines. Samtidig er du både nysgerrig, åben for ny viden, og ikke bange for at blive udfordret af brugernes/projektets virkelighed – også selv om det betyder et skift i fokus undervejs i projektet.

Du skal have lyst til at dele din viden om designprocesser og designmetoder med kolleger, studerende og kursister, enten i form af publikationer, workshops, undervisning eller vejledning. Det er derfor afgørende, at du har stærke kommunikative og visuelle formidlingsevner, og at du selvstændigt kan arbejde i diverse relevante grafiske computerprogrammer.

Ansættelsesvilkår

Stillingerne er som projektansættelse og tidsbegrænset til 31. december 2020 med mulighed for forlængelse 1 år. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst med Finansministeriet samt stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Designskolen Kolding m.fl. Der henvises til bekendtgørelse nr. 962 af 24. august 2015 om stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173891

I henhold til stillingsstrukturen indplaceres de udvalgte kandidater som videnskabelige assistenter.

Tiltrædelse 1. marts 2020

Læs mere og søg stilling

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Henter jobs...