JOBSCENEN - Direktør
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 3 juni 2019

Direktør

Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret, Holstebro

NORDISK TEATERLABORATORIUM/ODIN TEATRET I HOLSTEBRO SØGER DIREKTØR

Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret søger ny direktør med tiltrædelse 1/1 2021.

Nordisk Teaterlaboratorium søger en direktør, der kan videreføre teatret som egnsteater i Holstebro med et internationalt udsyn og en stærk lokal forankring.

Direktørskiftet markerer en væsentlig overgang for teatret, og vi søger en direktør, der nænsomt og med respekt kan videreføre traditionen for et teater, der rækker langt ud over scenekunsten og arbejder engageret inden for det teaterpædagogiske, det opsøgende og det eksperimenterende. Du får som direktør det overordnede ansvar for at tage vare på en organisationskultur, der er præget af tværfaglighed, kulturel mangfoldighed og af medarbejdernes store engagement i og kærlighed til organisationen, som den har udviklet sig gennem mange år.

Nordisk Teaterlaboratorium søger samtidig en direktør, der med en stærk kunstnerisk og organisatorisk vision for et fremtidens egnsteater kan realisere denne vision i samarbejde med teatrets medarbejdere. Dette vil skulle ske i tæt samarbejde med teatrets kunstneriske koordinator Julia Varley, teatrets øvrige medarbejdere og bestyrelsen.

Nordisk Teaterlaboratorium er et stort egnsteater med en omfattende aktivitetsportefølje i ind- og udland. Vi forventer, at du bidrager igangsættende og understøttende til dette, at du kan videreføre samarbejdet med det store netværk af især lokale og internationale aktører.

Teatret har en omfattende og grundlæggende sund økonomi, som du som direktør får ansvaret for i en overgangsperiode, hvor forretningsmodellen kommer til at ændre sig. Det er en omstilling, som du som direktør får direkte indflydelse på, og denne proces stiller bl.a. store krav til dine evner til at samarbejde med forskellige bevillingsgivere, ikke mindst Holstebro Kommune. Det betyder også, at du får det overordnede ansvar for at udvikle og implementere en ny kommunikationsstrategi, der skal synliggøre teatrets samfundsmæssige værdi lokalt og især nationalt.

Du kan eventuelt bruge følgende spørgsmål som inspiration til din ansøgning og en mulig samtale:

· Hvordan forholder du dig til Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatrets praksis som et laboratoriebaseret teater?

· Hvordan ser du Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatrets kunstneriske profil udvikle sig i fremtiden?

· Hvordan forholder du dig til forholdet mellem det lokale, det nationale og det internationale?

· Kan du nævne et eller flere eksempler på teatre eller andre organisationer, du er inspireret af som leder?

Det er et krav, at du bosætter dig i Holstebro Kommune og enten allerede behersker dansk eller er indstillet på at lære det i løbet af en toårig periode.

Lønniveau efter kvalifikationer.

Ansøgningsfrist 3/6 2019. Der afvikles samtaler i Holstebro i august 2019. Ansøgningen og CV uploades via Holstebro Kommunes hjemmeside på https://www.holstebro.dk/job.

Bilag til opslaget:

1) The identity of Odin Teatret as a theatre laboratory

2) Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret – en kort præsentation

3) Oversigt over ansættelsesprocessen

Yderligere information fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Søren Kjems på gkjems@gmail.com – tlf.: 20 62 82 42.

Annonce
Henter jobs...