Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 april 2019

Direktør

Østsjællands Museum

Direktør for Østsjællands Museum

Vi søger en direktør til Østsjællands Museum (ØSM), som kan være motoren for at videreudvikle museet og udnytte det store potentiale, der er i museets mange udstillingssteder og menneskelige ressourcer.

ØSM er et statsanerkendt museum og en selvejende institution. ØSM varetager alle forpligtelser inden for sine fagområder, der følger af Museumsloven og med statsanerkendelsen. Museet får støtte fra Kulturministeriet og fra Faxe og Stevns Kommune.  Læs mere om ØSM på www.Kalklandet.dk

Direktøren er daglig leder for museet og et meget kompetent personale på 16 fuldtidsansatte. Direktøren refererer til bestyrelsen og varetager ØSMs interesser over for staten, de to kommuner og andre bidragsydere i øvrigt.

Der vil blive lagt stor vægt på, at direktøren har gode samarbejdsevner, kan skabe arbejdsglæde omkring sig og kan strukturere en ofte meget omfattende og dynamisk arbejdsdag med mange projekter, indkommende sager og bestillinger.

Direktøren skal medvirke til at sikre, at ØSM er en synlig og innovativ del af det danske og internationale museumssamarbejde inden for museets kerneområder.

Hovedopgaven:
I de kommende år skal ØSM have fokus på at udnytte det kæmpe potentiale, der ligger i museets flerstrengede indsatsområder, kulturhistorie, geologi og palæontologi samt koldkrigshistorie.

Det bliver en hovedopgave at styrke museets samlede profil. ØSM skal opnå langt større bekendtskabsgrad og tiltrække langt flere besøgende. ØSM har potentialet til at tiltrække helt nye brugergrupper.

ØSM har brug for en direktør med lyst til at udvikle museet og åbne dets fantastiske aktiver ud imod en meget bred interessentkreds. Der er både efterspørgsel efter forskning på højt niveau, for deltagelse i bredt favnende uddannelsesaktiviteter og for formidling til alle typer museumsgæster.

Der ligger en vigtigt opgave i at forløse det forretningsmæssige potentiale, der er i ØSMs udstillingssteder og i de naturskønne omgivelser samt for at udvikle helt nye aktiviteter og arrangementer, som ØSMs samlede portefølje så rigeligt åbner mulighed for.    Det er derfor væsentligt, at du både har respekt for det lange, seje træk og evner at arbejde i dybden med museumsfaglige udfordringer og samtidigt har flair for den gode historie og få den ud og leve til gavn for museets gæster.

Kvalifikationer:
Den foretrukne kandidat har:

* Akademiske kvalifikationer på kandidatniveau og helst have været aktivt forskende.
* Betydelig ledelseserfaring, gerne fra en kulturinstitution
* Erfaring med at arbejde i en selvejende institution
* Visioner for udstilling, forskning, indsamling, bevaring og formidling.
* Erfaring med digital formidling
* Indsigt i og erfaring med kommerciel drift, økonomistyring og fundraising
* En synlig ledelsesstil med lyst til at udvikle ØSM som en god og udviklende arbejdsplads
* Gode kommunikative evner og kan virke som ambassadør for ØSM over for alle ØSMs interessenter, nationalt som internationalt
* Et stort og aktivt netværk i museumskredse og meget gerne i fondskredse
* Lyst til at udvide ØSMs lokale, regionale, nationale og internationale netværk

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker efter Funktionærlovens bestemmelser. Aflønningen fastlægges efter kvalifikationer.

Ansøgning:
Ansøgningen sendes til ØSM museum@oesm.dk og mærkes: ’ansøgning’ Ansøgningen skal være museet i hænde senest tirsdag den 23. april 2019 kl. 12. 

Vi vil anvende personprofiltest som del af rekrutteringsforløbet, hvis vi finder det nødvendigt.

ØSM arbejder aktivt for fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger kan fås ved hos bestyrelsesformand Lars Kirdan på 3093 5607 / lars.kirdan@gmail.com eller hos vicedirektør Ilse Sørensen 2051 7664 / is@oesm.dk

Kilde: https://kalklandet.dk/om-os/hvem-er-vi/ledige-stillinger
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...