Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 april 2020

Domorganist

Helsingør Domkirke

Domorganist Helsingør Domkirke

Domorganist ved Helsingør Domkirke

Stillingen, en kvote 100 tjenestemandsstilling i LR 36 (skalatrin 49), er ledig til besættelse 1 juli 2020.

Ansøgere skal have bestået højeste organisteksamen ved et dansk musikkonservatorium eller have opnået tilsvarende kvalifikationer ved uddannelse i udlandet.

Det forventes, at domorganistens kunstneriske kvaliteter befinder sig på et højt fagligt niveau, både hvad angår liturgisk spil og koncertspil. Endvidere at vedkommende besidder samarbejdsevne og empati, idet han/hun har det overordnede ledelsesansvar for Domkirkens musikpersonale.

Der er til domkirken knyttet et blandet kor, bestående af professionelle sangere, samt Helsingør Domkirkes Drenge- og Mandskor, Skt. Olai Vokalensemble og Skt. Olai Kammerensemble.

Ved Domkirken er ansat en fuldtids kantor/organistassistent, der varetager kor- og orkesterarbejdet.

Menighedsrådet lægger vægt på et rigt musikliv og forventer, at domorganisten bidrager til videreudvikling af dette.

De musikalske forpligtelser omfatter ud over tilrettelæggelse og medvirken ved gudstjenestespil både for Domsognet og Helsingør Stift koncerter, musikandagter og øvrige kirkemusikalske arrangementer Endvidere medvirken ved kirkelige handlinger, menighedsmøder, andagter og lignende. Medvirken ved mindre tjenester og kirkelige handlinger deles ligeligt mellem domorganist og kantor, ligesom der er fælles vikarforpligtelse.

Tjenestesteder: Domkirken, Sognehuset, Helsingør Kirkegårdskapel, Grønnehave (plejehjem).

Domkirkens instrumenter:

Hovedorgel: P G Andersen 1969 / P G Andersen og Bruhn 2000 (53 stemmer)

Kisteorgel (på sangerpulpitur): P G Andersen 1968 (4 stemmer)

Kororgel: P G Andersen 1969 (6 stemmer)

Kisteorgel (transportabelt): Henk Klop 2005 (5 stemmer)

Cembalo: Rasmus Manley (2 manualer, 4 registre)

 

Der er til stillingen knyttet to pensionsgivende tillæg:

Et rådighedstillæg på 29.200,- kr. årligt (31.3.2012 niveau) p.t. svarende til 31.945,- kr. årligt samt et domkirketillæg på 19.300,- kr. årligt (31.3.2012 niveau) p.t. svarende til 21.114,- kr. årligt

Nærmere oplysning om stillingen kan indhentes hos domprovst Steffen Ravn Jørgensen, tlf. 4921 0244 – srj@km.dk eller hos formand for menighedsrådet Ulla Ringbæk, tlf. 2173 5550 – ullar19@gmail.com

 Ansøgningen stiles til Sct. Olai sogns menighedsråd og sendes til 7437fortrolig@sogn.dk inden onsdag den 1. april 2020 kl. 12:00.

 Prøvespil og samtaler forventes at finde sted mandag den 20. april 2020.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8815953
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...