Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 november 2018

Domorganist

Aalborg Domkirke

Stillingen som domorganist ved Aalborg Domkirke, Algade 40, 9000 Aalborg, er ledig pr. 1. marts 2019.

Aalborg er en spændende universitetsby i driftig udvikling. Byens udvikling har taget et markant højdespring, og man finder sans for og vilje til at tænke nyt, på et kreativt, nordjysk grundlag. I dette byrum, tæt på Helligåndsklosteret, Folkekirkens Hus, Studenterhus, Musikkens Hus, Aalborg Teater og Aalborghus Slot, ligger Aalborg Domkirke, i daglig tale Budolfi kirke.

Til den ledige stilling som domorganist søger menighedsrådet en kirkemusiker, der fastholder sit høje faglige niveau, har empati og sans for at samarbejde, og interesse i at udvikle et kirkeligt musikliv i det 21. århundrede. Menighedsrådet forventer kvalifikationer på højeste niveau vedrørende koncertspil og liturgisk spil. Tillige efterspørges kompetencer inden for instrumentkendskab (kirkens orgler), klokkespil, korledelse, koncertadministration, og kommunikation i bred forstand. Menighedsrådet vil være lydhør overfor evt. (efter)uddannelse inden for de relativt mange områder, der kræves kendskab til i stillingen.

Gudstjenesteforpligtelserne rummer højmesser, aftensange, temagudstjenester, ordinationer, tjenester for byen Aalborg, andagter v. teologisk voksenundervisning mv. Der er en god og folkelig relation imellem aalborgenserne, Domkirken og Klosterkirken, der ligeledes ligger i sognet.

Koncertlivet i domsognets kirker er omfattende, velbesøgt, og tilrettelægning heraf påhviler organisterne i samarbejde. Den musikalske profil tager afsæt i den klassiske tradition, med en naturlig udvikling, og i gudstjenestetilrettelægningen vægtes den liturgiske relevans.

Tjenestesteder: Domkirken, Klosterkirken, beliggende i Helligåndsklosteret (Aalborg Kloster), samt lejlighedsvise tjenester i byens kapeller.

Orgel & Klokkespil: Domkirkens to orgler, hovedorgel (Th. Frobenius & sønner, 43 st.) nyt kororgel (Anders Havgaard Rasmussen, 19 st.)  Klosterkirkens orgel (Demant / Frobenius, 15 st.), klokkespil (Petit & Fritsen, 48 klokker). Der forefindes endvidere et godt og moderne organistkontor.

Ved domkirken er tillige kantor- og organiststilling (100%). Det fastansatte kor består af 12 sangere (SATB). Der er ligeledes juniorkor, spire- og børnekor med egen korleder. Domkirkens medarbejdere har et godt, kollegialt samarbejde. Domkirken er, som indledningsvist beskrevet, fysisk placeret i et tæt bymiljø, hvor de kommende år vil bringe kirkens position som citykirke yderligere i fokus. Da to af domkirkens præster endvidere er tilknyttet studentermiljøet, foregår der ofte samarbejde i dette regi, også med et internationalt udsyn.

Se i øvrigt hjemmesiden www.aalborgdomkirke.dk vedrørende nærmere oplysninger.

Ønskes yderligere information, kan henvendelse ske til:
Formand for menighedsrådet, Rektor Jette Engelbreth: jen@mf-gym.dk
Organist og Kantor Margrethe T. Østergaard: mtoe@km.dk

Stillingen er ved central aftale klassificeret i lønramme 36 for tjenestemænd i staten, med en kvote på 100 %. Tjenestemandsansættelse vil finde sted med Folkekirken som ansættelsesområde. Der ydes desuden et særligt domkirketillæg på kr. 18.900, samt et rådighedstillæg på kr. 29.200 (begge angivet som grundbeløb pr. 31. marts 2012)

Ansøgere skal have bestået højeste organisteksamen ved et dansk musikkonservatorium eller have tilsvarende uddannelse i udlandet.

Ansøgning

Ansøgninger fremsendes elektronisk til 8364fortrolig@sogn.dk, og skal være menighedsrådet i hænde senest fredag d. 23. november 2018.

Der kan forventes prøvespil og samtaler i perioden 8.-21. januar 2019.

 

Kilde: https://www.kristeligt-dagblad.dk/job/domorganist
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...