JOBSCENEN - Ekstern lektor
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 29 maj 2020

Ekstern lektor

10 t/uge

Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab, Aarhus Universitet

Ekstern lektor ved Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab

På Musikvidenskab ved Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab, Institut for Kunst og Kultur, Aarhus Universitet, er en fast stilling som ekstern lektor i sang og sangpædagogik ledig til besættelse pr. 1. august 2020.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Den eksterne lektor skal kunne varetage kurser i sang og sangpædagogik på bachelorniveau (som en del af kurserne ”stemmen som instrument” og ”korledelse og indstuderingsmetodik”) og på kandidatniveau (ny studieordning undervejs). Stillingen forudsætter en bred kompetence inden for sangundervisning og sangpædagogik, hvad enten man har hovedbaggrund i rytmisk eller klassisk sang.

Der kan senere blive tale om en udvidelse af stillingen til også at omfatte undervisning i korledelse, hvorfor supplerende kompetencer inden for og erfaring med undervisning i korledelse vil blive taget i betragtning og inddraget kvalificerende i bedømmelsen.

Ansættelsen er varig med startdato 1. august 2020.

Antallet af kurser og arbejdstimer vil variere og specificeres et semester ad gangen. Samlet inden for et akademisk år må timetallet ikke overskride timeloftet på 500 timer (inklusiv forberedelse og eksamen).

Forberedelse som ekstern lektor er 2,5 timer pr. undervisningstime.

Ansøgeren skal kunne planlægge og gennemføre undervisningsforløb og afholde eksaminer i henhold til studieordningerne for Musikvidenskab:

Bacheloruddannelsen i musikvidenskab
Kandidatuddannelsen i musikvidenskab

Ansøgeren skal kunne redegøre for relevant undervisningserfaring og dokumentere gode faglige kvalifikationer.

Besked om ansættelse/afslag vil blive meddelt ca. 3 uger efter ansøgningsfrist.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til afdelingsleder Thomas Rosendal Nielsen afdelingsleder.dramus@cc.au.dk

I ansøgningsformularen vil der være felter, der ikke er af relevans for det pågældende opslag. Disse felter kan udfyldes med et vilkårligt tegn eller der kan uploades et blankt dokument.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau samt relevant praksiserfaring på højt niveau i sang, sangpædagogik samt evt. korledelse opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde.

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Kvalifikationskrav
Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten:

  • Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
  • Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.

Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Faculty of Arts
Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet.
Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.
Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.

Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dk

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

SEND ANSØGNING

Kilde: https://www.au.dk/om/stillinger/job/ekstern-lektor-ved-afdeling-for-dramaturgi-og-musikvidenskab/?fbclid=IwAR3Qvq0j7Rz_d-aFuMPUUb4qIgcZON8vnD08tqbky2VPIFprk7noPaet9iE
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Support inden for Mental Træning, Fundraising, Iværksætteri, Ansøgning/cv, Karriere.

Læs mere
Henter jobs...